Energie Marke Haarlose Veld

 

ROM3D heeft samen met de gemeente Berkelland, de provincie Overijssel, de gebiedscommissie en de buurtvereniging Haarlose Veld de tender over Energie Landschappen van Mooi Nederland gewonnen met het project ┬┤Energie Marke Haarlose Veld┬┤.

De ambitie van dit project is het kleinschalige coulisselandschap van het Haarlose Veld te ontwikkelen tot producent van duurzame energie. Daarbij wordt gebruik gemaakt van mest van boerderijdieren, hout en maaisel uit landschapselementen en van zonnecollectoren. Tevens wordt ingezet op nieuwe vormen van grondgebruik om daarmee meer koolstof in de bodem vast te leggen.

Eerste analyses laten zien dat het landschap meer dan energieneutraal is. Ze kan voldoende energie leveren voor de bewoners om het gebied. De energieproductie wordt zo ontwikkeld dat deze het karakter van het kleinschalige landschap op langere termijn versterkt en de boeren een goede neventak ontwikkelen. Met dit rendement wordt duurzame instandhouding van het landschap mogelijk gemaakt.

ROM3D kijkt samen met bewoners en boeren naar praktische mogelijkheden voor benutting van duurzame energie. Dit wordt ook afgestemd met de vraag uit het gebied. Dus kunnen we gas of energiehout leveren aan bewoners, bedrijven of recreanten in het gebied. Op dit moment worden de eerste plannen doorgerekend.

Contact

Willem Rienks
+31(0)6-41558041
willem.rienks@rom3d.nl