Zonneparken

Grote zonneparken van tientallen hectares zullen steeds vaker gerealiseerd worden. De gemeente Hoogezand-Sappemeer heeft bijvoorbeeld in 2016 een omgevingsvergunning verleend voor een zonnepark van 117(!) hectare. Het geeft aan hoe groot de ruimtelijke opgave voor duurzame energie is. Het is niet verwonderlijk dat provincies en gemeenten actief zijn met het opstellen van ruimtelijk beleid. Wij adviseren overheden in die zoektocht naar geschikte locaties en het opstellen van criteria. Ook ondersteunen wij initiatiefnemers in ruimtelijke procedures en communicatieprocessen met de omgeving.

 

Wij verzorgen onder andere de onderstaande diensten:

beleidsondersteunend ruimtelijk onderzoek

onderzoek naar reflectiehinder op weggebruikers en piloten

landschappelijke inpassing

3D visualisatie van zonneparken