Jochem Besten

Jochem krijgt energie van het werken aan lokale projecten en processen die te maken hebben met de transitie naar duurzame energie. Jochem is planoloog en kent het krachtenveld rondom vergunningen voor ruimtelijke projecten en maakt opdrachtgevers graag hierin wegwijs. Hij is actief betrokken bij twee lokale energiewerkgroepen en weet wat nodig is om lokale energieprojecten te laten slagen. Zijn expertise en gedrevenheid wil hij de komende jaren inzetten om meer dorpen de stap naar energie neutraal te laten zetten.

Zijn overtuiging is dat persoonlijk contact en het delen van kennis hierbij essentieel is.