Rik Olde Loohuis

Rik zijn expertise is het inzetten van 3D technieken op het gebied van landschapsveranderingen en gebiedsprocessen. Hij weet als geen ander beide kennisvelden te combineren. Verhelderen van complexe opgaven, daar houdt Rik van. Zijn drijfveer is het toegankelijk maken van informatie voor alle betrokkenen, omdat hij er van overtuigd is dat dat bijdraagt aan bewustwording bij alle belangengroepen. Rik vervult graag de rol van inspirator en sparringpartner. Hij is daadkrachtig en pas tevreden als hij samen met de opdrachtgever terug kan kijken op een geslaagd project.