Bouwers en boeren zoeken verbinding

Kunnen bouwers en boeren uit Salland zich met elkaar verbinden om een Sallandse keten van biobased materialen op te zetten? Over die vraag bogen zich op maandag 28 november in Luttenberg een veertigtal mensen uit de bouw- en landbouwsector tijdens de aftrap van het project Biobased (Ver)bouwen Salland. De vraag uit de bouw naar biobased […]

Lees meer

Voor faciliteren is vakmanschap nodig

Onder leiding van Desirée van Dijk organiseerde ROM3D in oktober een twee dagen durende training in het faciliteren voor medewerkers en mensen uit het eigen netwerk. De training was een uitwisseling van kennis en ervaring. Van Dijk zette iedereen op scherp voor het vakmanschap dat nodig is voor het faciliteren. Het begeleiden van groepen mensen […]

Lees meer

Zonnevelden moeten icoon Haarlemmermeer worden

De Haarlemmermeer is in Noord-Holland een belangrijk zoekgebied voor de opwek van zonne-energie. ROM3D en Van Paridon x de Groot onderzochten hoe landbouw en zonnevelden gecombineerd kunnen worden tot een duurzame, metropolitane en energie-opwekkende landbouw in een open landschap, als icoon van de Haarlemmermeer. De realisatie van zonnevelden gebeurt nu op basis van inschrijving, waarbij […]

Lees meer