Ruimtelijke planvisies en ontwerpen

Ruimtelijke planvisies en ontwerpen

 

ROM3D onderzoekt en ontwerpt aan een duurzame toekomst. De focus ligt op energie, landbouw en landschapskwaliteit. Verduurzaming van de agroketen, klimaat en energie zijn speerpunten in de ontwerpopgaven van ROM3D.
 
De experts van ROM3D zijn geworteld in het ruimtelijk en landbouwkundig onderzoek. Zij hebben gewerkt aan integrale toekomstvisies over landschap, landbouw en platteland op regionaal, nationaal en Europees schaalniveau. ROM3D heeft een breed netwerk in de onderzoekswereld en beschikt over hulpmiddelen om wetenschappelijke data te ontsluiten en te presenteren.

 

ROM3D is gespecialiseerd in het maken van ruimtelijke analyses van de agroketen. Wij doen locatiestudies voor nieuwvestiging van bedrijven in de landbouw en de keten. Tevens zijn wij betrokken bij nationale en internationale sectorstudies. ROM3D kijkt op basis van de feiten naar trends en ontwikkelingen.

Contact

 

Willem Rienks
+31 (0) 6 41558041
willem.rienks@rom3d.nl