Gebiedsprocessen

Gebiedsprocessen

 

In de schaarse ruimte van ons land strijden diverse functies om een plek. Het landelijk gebied heeft maatwerk nodig. De filosofie van ROM3D is dat gebiedsontwikkeling samen met de mensen uit het gebied plaatsvindt. Dus geen inspraak voor de vorm, maar daadwerkelijk samen plannen maken. Groot voordeel is dat zo’n aanpak leidt tot groter draagvlak en meer begrip voor de keuzes en afwegingen die gemaakt zijn gedurende het planproces. Dit proces vergt een investering in tijd maar levert uiteindelijk betere plannen op.

ROM3D initieert, organiseert en begeleidt integrale gebiedsprocessen. ROM3D integreert kennis uit wetenschap en praktijk. In overleg met u wordt bepaald welke aanpak het best past bij uw opgave.

Contact

 

Rik Olde Loohuis
+31 (0) 6 18583223
rik.oldeloohuis@rom3d.nl