Innovatie en conceptontwikkeling

Innovatie en concept ontwikkeling

Verduurzaming van schaarse hulpbronnen als voedsel, biomassa en energie gaat niet vanzelf. Gebaande paden moeten worden verlaten en de geijkte partijen moeten anders leren denken en open staan voor nieuwe denkramen. ROM3D heeft ervaring met ‘omdenken’ en het zoeken naar nieuwe oplossingen voor ondernemers en overheden. Het is boeiend om samen op zoek te gaan naar het onbekende. Los te komen van bestaande denkkaders en te blijven zoeken naar nieuwe oplossingen. Centraal in onze aanpak is het verbinden van kennis uit diverse werkvelden, diverse organisaties en deze samen te brengen. Als dat op een goede manier gebeurd dan is de kans groot op synergie. Daarbij hechten wij niet alleen aan de ideevorming maar zetten we ook in op daadwerkelijke uitvoering in de praktijk. Waaronder het zoeken van partijen die de nieuwe ideeën daadwerkelijk vorm kunnen geven. Voorbeelden van innovatietrajecten zijn het concept van het Dairyland Stewardship Council (DSC) en het concept Buitengewone Varkens en de interactieve 3D planning tool waar gaming en ruimtelijke ordening elkaar ontmoeten.

Contact

 

Willem Rienks
+31 (0) 6-41558041
willem.rienks@rom3d.nl