Dairyland Stewardship Council

 

Opdrachtgever: Stichting Courage                                                    
 
De melkveehouderij en zuivel is de belangrijkste grondgebruiker in Nederland. De biodiversiteit op melkvee bedrijven is de afgelopen decennia teruggelopen. Dit ondanks alle inspanningen van boeren, vrijwilligers en beleidsmakers. Harde conclusie is dat de huidige aanpak van het vasthouden en ontwikkelen van biodiversiteit faalt. Minder overheidsbudget en verdere intensivering van de productie zal de biodiversiteit verder onder druk zetten. Op lange termijn kan dit afbreuk doen aan het imago van de sector en het maatschappelijk draagvlak.

Een nieuw model voor biodiversiteit op melkveebedrijven is nodig. In een essay hebben we een aanzet gegeven van een marktgestuurde in plaats van een overheidsgestuurde benadering. Via een Dairyland Stewardship Council kunnen boeren vrijwillig deelnemen aan maatregelen die positief zijn voor biodiversiteit. Deze worden via de markt vergoedt. Als voorbeeld voor een dergelijke sturingsfilosofie geldt MSC (vis) en FSC (hout).

Inmiddels wordt met marktpartijen en NGO’s verkend of DSC in praktijk kan worden gebracht.

 

Contact

Willem Rienks
+31(0)6-41558041
willem.rienks@rom3d.nl