Energie uit oppervlaktewater

 

Opdrachtgevers: Rijkswaterstaat, provincies Drenthe, Overijssel en Groningen en waterschappen Vechtstromen, Drents Overijsselse Delta, Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân

 

Type werkzaamheden:

Onderzoeken van mogelijkheden en deze vertalen in kansenkaarten

 

Belangrijkste resultaten:

ROM3D en Inenergie werkten samen aan dit onderzoek naar de potentie van oppervlaktewater binnen de energietransitie.

 
In het onderzoek wordt de potentie van drijvende zonneparken, thermische energie uit oppervlaktewater en waterkracht onderzocht. De kansenkaarten die binnen dit project werden ontwikkeld, zijn interessant voor gemeentes, ontwikkelaars en woningbouwcoöperaties.

 
Met deze kaarten kunnen zij een eerste inschatting maken waar kansrijke locaties liggen. Op de kansenkaart voor warmte uit oppervlaktewater is zien waar het aanbod van water en de vraag naar warmte elkaar overlapt. Op deze locaties is de winning van warmte uit oppervlaktewater voor ruimteverwarming interessant. Zo zijn er ook kaarten waarop te zien is waar de winning van koude uit oppervlaktewater interessant is, waar drijvende zonneparken interessant zijn en waar waterkracht haalbaar kan zijn.
 

Contact

Gabi Stoffelen
+31(0)6-20070879
gabi.stoffelen@rom3d.nl