IJsseldelta

 

Opdrachtgever: Provincie Overijssel

 

Type werkzaamheden:

Samen met Optifield en Cultuurland werken we aan de uitvoering van projecten in het nationaal landschap IJsseldelta. We vormen een brug tussen overheidsdoelen en ondernemers en bewoners van het gebied.

 

Belangrijkste resultaten:

Contracten gesloten met melkveehouders voor weidevogel compensatie resulterend in 7 weidevogelboerderijen. Op de eerste daarvan is het aantal grutto’s meer dan verdriedubbeld. Het beheer is voor 30 jaar vastgelegd.
Het opzetten van een systeem van Groene en Blauwe Diensten en het sluiten van contracten ter waarde van 2 miljoen euro ondergebracht in een opgerichte stichting.

 

Contact

Willem Rienks
+31(0)6-41558041
willem.rienks@rom3d.nl