Gebiedsvisie Windenergie Drenthe

 

Opdrachtgever: Provincie Drenthe in combinatie met gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Emmen en Coevorden.

 

Doel

Doel van de opgave was het ontwikkelen van een gedragen beoordelingskader ten aanzien van windturbines en het landschap. De opgave hebben we uitgevoerd samen met H+N+S landschapsarchitecten. Hierin zijn doormiddel van twee ontwerpende onderzoeken 30 opstellingsvarianten onderzocht op de invloed op landschap- en leefkwaliteit. Bij deze opstellingsvarianten is geredeneerd vanuit basisconcepten en betekenis voor de plek en het landschap. Het hele zoekgebied  plus omgeving (circa 1.800 km2) is in een interactieve 3D model opgesteld. Met behulp daarvan is een analyse gemaakt van de invloed op landschapskwaliteit, leefkwaliteit, interferentie met omliggende windparken en interferentie tussen opstellingen binnen één plaatsingsconcept.

 

Acties

In dit kader zijn 8 interactieve workshops, 4 bewoners avonden, 6 presentaties voor Raden en Staten gehouden en gefaciliteerd.

Contact

Rik Olde Loohuis
+31(0)618583223
rik.oldeloohuis@rom3d.nl