Gezond zand

 

Samen met boeren in de achterhoek gaan we proberen het organisch stof gehalte in de zand grond te verhogen zodat de grond vruchtbaarder wordt, er minder uitspoeling naar het grond water plaats vind en er meer koolstof vastgelegd wordt.   

 

Belangrijkste resultaten:

Via een nulmeting zichtbaar gemaakt hoe het organische stof gehalte zich de laatste tien jaar ontwikkeld heeft. Op basis hiervan gaan we samen met de boeren  kijken waar welke maatregelen genomen kunnen worden.

Contact

Willem Rienks
+31(0)6-41558041
willem.rienks@rom3d.nl