Landbouw & Structuurvisie Haarlemmermeer

 

Opdrachtgever: Gemeente Haarlemmermeer                                                    
 
De gemeente Haarlemmermeer kent een hoge dynamiek met de ontwikkeling van Schiphol, grote bouwopgaven en aanleg van recreatieve voorzieningen. De landbouw is vaak sluitpost van deze ontwikkelingen. Desondanks is de landbouw nog steeds een belangrijke sector in de Haarlemmermeer. Niet alleen economisch maar vooral ook in landschappelijke en culturele zin. Het polderlandschap draagt de identiteit van het gebied. In het kader van de structuurvisie is gekeken welke ontwikkelingen in de landbouw plaats kunnen vinden vanuit de dynamiek van de sector zelf en welke ruimte daarvoor is. Tevens zijn sturingsopties uitgezet waarmee de gemeente gewenste ontwikkelingen kan faciliteren.
 
In dit kader organiseerden wij kennissessies, scenario bijeenkomsten en consultaties/discussies met agrarisch ondernemers.

 

Contact

Willem Rienks
+31(0)6-41558041
willem.rienks@rom3d.nl