Overijssel als eerste provincie geheel in 3D

 

Opdrachtgever: Provincie Overijssel

 

Type werkzaamheden:

Het realiseren van een interactieve 3D omgeving (Virtual Reality) om plannen voor de opwekking van duurzame energie te ontwikkelen.

 

Belangrijkste resultaten:

Provincie Overijssel is als eerste provincie in Nederland geheel in een virtuele 3D maquette beschikbaar. Deze 3D maquette werd door ROM3D vervaardigd aan de hand van een serie basis kaarten zoals de top10vector, de AHN hoogtekaart, digitale luchtfoto. Bossen en bomen zijn met slimme algoritmen aan de hand van grondsoort, hoogtebestand en waterpeil zo realistisch mogelijk gegenereerd. Dit geeft een zeer goed basisbeeld van provincie Overijssel.
De provincie wil met deze 3D maquette de discussie over de energietransitie in Overijssel faciliteren. In de 3D maquette is het eenvoudig mogelijk om windturbines, biomassacentrales, vergisters en zonneparken te plaatsen. Hiermee kan worden verkend wat de impact is op de leefomgeving van burgers. Diverse gemeenten, projectontwikkelaars en bewonersgroepen die bezig zijn met initiatieven voor duurzame energie hebben al gebruik gemaakt van dit hulpmiddel.
Naast de transitie naar duurzame energie is de 3D maquette van Overijssel ook bruikbaar voor andere ruimtelijke opgaves. Zo maakten Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Landschap Overijssel inzichtelijk wat het zou betekenen als bossen op de Sallandse Heuvelrug zouden worden gekapt en omgevormd naar een heidelandschap.
Voor de Sallandse Heuvelrug is vanuit het 3D model een online viewer gemaakt:
‚Äč
www.sallandseheuvelrug.nl/sites/www.sallandseheuvelrug.nl/themes/heuvelrug/360/

 

Provincie Overijssel en ROM3D stellen de 3D omgeving ter beschikking aan partijen die bezig zijn of gaan met initiatieven voor duurzame energie in Overijssel.

 

 

 

 

Contact

Rik Olde Loohuis
+31(0)6-18583223
rik.oldeloohusi@rom3d.nl