A1 zone

 

Opdrachtgever: Deze opdracht is uitgevoerd voor provincies Overijssel en Gelderland, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de regio’s Twente en Stedendriehoek.

 

Beschrijving:

De A1 tussen Apeldoorn en de Duitse grens wordt in de toekomst verbreed. Ook de aanwezige spoorlijnen en het Twentekanaal worden verbeterd. Dit heeft consequenties voor de ruimtelijke kwaliteit in het gebied.

 

ROM3D heeft samen met Alterra Wageningen UR gekeken naar de consequenties van deze infrastructurele ontwikkelingen op de ruimtelijke kwaliteit. Dit heeft een aantal arrangementen zoals reacro-ducten, knooperven met werklocaties, high tech agroparken en geluidswallenlandschappen, opgeleverd en concrete aanbevelingen waar en waarmee de ruimtelijke kwaliteit in het gebied kan worden versterkt.

 

Contact

Willem Rienks
+31(0)6-41558041
willem.rienks@rom3d.nl