Waterschap Vechtstromen Energieneutraal

 

Opdrachtgever: Waterschap Vechtstromen

 

Type werkzaamheden:

Het onderzoeken van de ruimtelijke potentie voor het opwekken van duurzame energie op en rond de terreinen van het waterschap.

 

Belangrijkste resultaten:

Voor Waterschap Vechtstromen heeft ROM3D een ruimtelijke verkenning uitgevoerd naar potentiële locaties voor windenergie en zonne-energie. Daartoe zijn circa 30 locaties die het waterschap in bezit heeft zoals rioolwaterzuiveringen, kantoren, gemalen bekeken en doorgelicht. Voor Vechtstromen gaat het vaak om RWZI’s die verschillend van opzet zijn en liggen in diverse omgevingen.

Het resultaat voor Vechtstromen is dat zij meer dan 100% van het elektrisch energieverbruik duurzaam op kan wekken op haar eigen locaties. Enkele locaties zijn geschikt voor grote windturbines en op vrijwel alle locaties zijn zonnevelden en zonnedaken nodig om dit te bereiken.
Voor een aantal locaties heeft ROM3D een gedetailleerde business case uitgewerkt om inzicht te krijgen in de financiële haalbaarheid. Ten opzichte van reguliere projectontwikkelaars heeft het waterschap nog een plus in de business case omdat ze veel van de opgewekte stroom zelf kan gebruiken. Daarmee ‘spaart’ ze energiebelasting uit.
Waterschap Vechtstromen gaat nu met de rapportage van ROM3D in gesprek met gemeenten, provincies en de omgeving van haar locaties om vervolgstappen te zetten naar energie neutraal.

 

 

 

Contact

Willem Rienks
+31(0)6-41558041
willem.rienks@rom3d.nl