Zonneparken

Zonneparken

 

Grote zonneparken van tientallen hectares zullen steeds vaker gerealiseerd worden. De gemeente Hoogezand-Sappemeer heeft bijvoorbeeld in 2016 een omgevingsvergunning verleend voor een zonnepark van 117(!) hectare. Het geeft aan hoe groot de ruimtelijke opgave voor duurzame energie is. Het is niet verwonderlijk dat provincies en gemeenten actief zijn met het opstellen van ruimtelijk beleid. Wij ondersteunen overheden in de zoektocht naar geschikte locaties en het opstellen van criteria. Wij hebben een methode ontwikkeld waarbij in een korte periode een (omgevings)visie voor zonneparken wordt opgesteld. Ook ondersteunen wij initiatiefnemers bij ruimtelijke procedures en het overleg met de omgeving. Onze ervaring is dat vroegtijdig overleg met belanghebbenden leidt tot de minste weerstand.

 

Wij verzorgen onder andere de onderstaande producten diensten:

Landschappelijk ontwerp

3D visualisatie en fotovisualisatie (ook als online viewer)

Omgevingsvergunning planologisch strijdig gebruik

bestemmingsplan

faciliteren van overleg met de omgeving

beleidsondersteunend ruimtelijk onderzoek

omgevingsvisie zonneparken

onderzoek reflectiehinder

 

 

Contact

 

Gabi Stoffelen
+31 (0) 6 20070879
gabi.stoffelen@rom3d.nl