Schaduwanalyse in WIN3D

Uit door ROM3D uitgevoerde reflectiestudies bleek dat zonneparken op bepaalde tijden hinderlijke reflectie konden veroorzaken voor het wegverkeer. We vermoedden dat de schaduw van bomen rondom het zonnepark de hinderlijke reflectie zou wegnemen. Daarop hebben we de reflectiestudies uitgebreid met een schaduwanalyse.

In Win3D keken we voor de reflectiestudies naar de locaties van het zonneparken. Bestaande bomenrijen hebben we qua hoogte geverifieerd met Google Maps en het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). Tijdens de onderzoeken hadden we nog niet de beschikking over het Boomregister van NEO. Win3D heeft een module waarmee de positie van de zon gevarieerd kan worden ten opzichte van tijd en dag in het jaar. Hiermee konden we precies zien waar schaduw zou optreden. Dit hebben we gedaan rond de tijden dat de hinderlijke reflectie op trad.

Het vermoeden bleek te kloppen. Op de tijden dat de reflectie waar te nemen was, bleek het zonnepark in de schaduw te liggen. Door de schaduw is er ook geen reflectie door instraling van de zon op de panelen. De verkeersveiligheid kwam dus niet in gevaar.