Win3D

Met Win3D kunnen mensen virtueel door het landschap lopen of rijden en rondkijken hoe dat landschap er in 3D uit ziet. We kunnen van het 3D-model hoogwaardige afbeeldingen en filmpjes maken. Die kunnen gebruikt worden in interactieve sessies en voor online of offline communicatie. Ook kunnen ze ingezet worden voor de beoordeling van de ruimtelijke en landschappelijke impact van bijvoorbeeld windmolens, zonnepanelen, beplanting of andere ruimtelijke ingrepen.

Lees meer: wat is Win3D?

Contactpersoon: Willem Rienks

Wat kunnen we met Win3D?

Interactieve 3D-beelden

De besturing van Win3D is gebaseerd op 3D-games. Gebruikers kunnen zelf door het landschap bewegen en alle mogelijke kijkrichtingen uitproberen. Ook kan in korte tijd een uitgebreide reeks met 3D-beelden worden gemaakt. Dit is een groot voordeel ten opzichte van fotovisualisaties waarbij eerst foto’s moeten worden gemaakt, die later bewerkt moeten worden.

Ruimtelijke verkenningen

De zoektocht naar potentiële locaties voor windturbines en zonneparken wordt vele malen eenvoudiger in Win3D. Doordat in Win3D windturbines eenvoudig in verschillende opstellingen en op verschillende locaties neergezet kunnen worden, worden verkenningen realistischer en sneller uitgevoerd.

Interactieve gebiedsprocessen

Met Win3D kunnen veranderingen in het landschap tijdens interactieve workshops samen met deelnemers bekeken worden. Opstellingen en camerastandpunten worden opgeslagen in scenario’s en worden bij volgende sessies weer opgeroepen. Zo kunnen ze makkelijk en snel met elkaar vergeleken worden. De opstellingen worden zo opgeslagen dat technische en milieukundige onderzoeken direct mogelijk zijn. Hierdoor sluit Win3D naadloos aan lopende processen.

Bouwstenen voor beleid

Win3D laat zien welke impact ruimtelijke veranderingen in het landschap hebben. Zo kunnen we laten zien hoe windmolens draaien en zonnevelden reflecteren. Hierdoor kunnen we een realistisch beeld geven van windmolens, zonneparken of beplanting en kunnen beleid en wensen inzichtelijk gemaakt worden.

360° beleving

Met Win3D kunnen we 360° foto’s inladen om naast de virtuele wereld ook het werkelijke beeld te laten zien. Deze 360° foto’s kunnen ook gebruikt worden voor viewers waarin online een impressie gekregen kan worden van ruimtelijke veranderingen in het landschap.

Virtual reality-bril

Win3D is direct te gebruiken met een virtual reality-bril, waarmee mensen door een virtueel landschap kunnen bewegen. Dit maakt het mogelijk de impact van ruimtelijke veranderingen zo realistisch mogelijk te beleven.

Voorbeelden

ROM3D gebruikt Win3D in projecten die gaan over de belangrijke maatschappelijke opgaven va deze tijd. Win3D is oorspronkelijk ontwikkeld voor het in 3D visualiseren van de impact die windmolens hebben op het landschap.

Windenergie

Welke impact hebben windmolens op het landschap?

3D-visualisatie van erfmolens

Landbouw

We ontwikkelen Win3D met nieuwe elementen om in te zetten bij projecten over groenblauwe dooradering met landschapselementen of biobased teelten.

Zonne-energie

Met Win3D kunnen we laten zien welke effecten zonnepanelen op daken of in zonneparken hebben op de omgeving.

Gebiedsontwikkeling

Win3D gebruiken we om bijvoorbeeld groenblauwe dooradering of andere veranderingen op en rond het boerenerf te visualiseren in 3D.