Diensten

 • Gebiedsontwikkeling

  We werken bij gebiedsontwikkeling aan complexe ruimtelijke plannen waarbij vele, verschillende belangen spelen. Vanuit onze onafhankelijke rol, de manier waarop we opdrachtgevers en belanghebbenden meenemen in het proces van overleg, samenwerking en creatie weten we dingen te verhelderen, helpen we mensen op weg naar een gezamenlijke vormgeving van het gebied.

  Bekijk hier de projecten met gebiedsontwikkeling

 • Geodata-analyse

  We gebruiken geodata om ruimtelijke veranderingen inzichtelijk te maken. Zo kunnen we op digitale kaarten samen met opdrachtgevers en belanghebbenden zoeken hoe de plaatsing van bijvoorbeeld windmolens of zonnepanelen wel of niet samengaat met vegetatie, bebouwing of infrastructuur. Zo kunnen we bijvoorbeeld verstoring in beeld brengen of samen met belanghebbenden bepalen waar de meest geschikte plek is voor een ruimtelijke ontwikkeling.

  Bekijk hier de projecten met geodata-analyse

 • Ontwerpend onderzoek

  Via ontwerpend onderzoek genereren we oplossingen, ideeën en plannen met opdrachtgevers en belanghebbenden over ruimtelijke vraagstukken. We gebruiken het om samen met gebruikers van het landschap beelden te schetsen van het toekomstige landschap en de verschillende toekomstscenario’s. Dit levert vruchtbare gespreksstof op voor interactieve, creatieve dialoogsessies, waarin concreet, doorgerekend en met alle belangen in beeld aan een plan kan worden gewerkt.

  Bekijk hier de projecten met ontwerpend onderzoek

 • Ruimtelijke verkenning

  In een ruimtelijke verkenning verkennen we letterlijk de veranderingen in het landschap in de context van het huidige en het gewenste beleid en de verschillende belangen. We laten zien welke mogelijkheden er zijn aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden en creatieve ideeën. Met opdrachtgevers en belanghebbenden ontwikkelen we zo een gezamenlijke ambitie en kunnen we laten zien hoe ruimtelijke veranderingen kunnen worden vormgegeven.

  Bekijk hier de projecten met ruimtelijke verkenningen

 • Vergunningen

   

  In het proces van idee, ontwerp en realisatie helpen we met deskundig advies voor de benodigde vergunningen. We loodsen opdrachtgevers door alle wet- en regelgeving. Via maatwerk leveren we vergunningen die passen bij de huidige situatie, maar ook flexibel genoeg zijn voor onverwachte veranderingen in de toekomst. Samen met de opdrachtgever bepalen we welke strategie het beste past bij het gewenste resultaat.

  Bekijk hier de projecten met vergunningen

 • Visualisatie

  Eén van onze belangrijke specialisaties is het visualiseren van veranderingen in het landschap, of het nou gaat om concrete ruimtelijke plannen of meer abstracte toekomstscenario’s. Belangrijk hulpmiddel hierbij is het door ons zelf ontwikkelde 3D-landschapsmodel Win3D. We helpen mensen hiermee om als het ware door het landschap te navigeren om de veranderingen zelf te zien. Daardoor kunnen ze zelf meehelpen bij het vormgeven van dat landschap.

  Bekijk hier de projecten met visualisaties