ROM3D landbouw & energie

Onze projecten

De opdrachten waar wij aan werken gaan over de energietransitie op het gebied van zon, wind, water en warmte. Onze andere werkveld is de kringlooplandbouw, waarbij het draait om projecten met betrekking tot natuur, energie en water.
Het perspectief dat wij hanteren bij alle projecten is een toekomstbestendig landschap: een leefomgeving waarin ruimte is voor de natuur in combinatie met ruimtelijke kwaliteit. Zo kan de mens de potentie van het landschap benutten en gelijktijdig de eigenschappen ervan op een positieve manier beleven. De projecten op deze pagina laten zien hoe wij hier, samen met onze opdrachtgevers invulling aan geven.