Zonnepark Woudhuis Apeldoorn

Energie - Zon
Privé: Jochem Besten
06 13 59 83 07

Opdrachtgevers
Statkraft Markets B.V.

Aanleiding

Energiebedrijf Statkraft Markets B.V. wil een zonnepark ontwikkelen langs de A50, ten oosten van Apeldoorn, op gronden van de Steunstichting Arnhemse Gasthuizen. ROM3D heeft een landschapsplan gemaakt om te laten zien hoe het zonnepark binnen het huidige landschap valt en hoe het in de omgeving wordt ingepast.

Aanpak

Na een startgesprek met de Gemeente Apeldoorn en een locatiebezoek hebben we een analyse van de planlocatie en de directe omgeving opgesteld. Aan de hand van deze analyse hebben we tot een conceptontwerp gemaakt, waarin de grote lijnen van het zonnepark inzichtelijk worden. Na afstemming met de opdrachtgever, gemeente en omwonenden kan het concept uitgewerkt worden tot een schetsontwerp. Hierin wordt in beeld gebracht waar de zonnepanelen precies komen te staan, hoe het zonnepark wordt ingepast en hoe dit aansluit op de omgeving.

De grondeigenaar, Steunstichting Arnhemse Gasthuizen, had een voorwaarde bij de ontwikkeling van het zonnepark dat hun gronden in de toekomst beschikbaar blijven voor de landbouw. Het was daarom van belang dat eventuele landschapselementen die in het kader van de inpassing van het zonnepark nodig zijn, omkeerbaar zijn en na de exploitatie kunnen worden verwijderd. Voor de versterking van landschap en ecologie is daarom wel geïnvesteerd in de aanleg van 5 hectare permanente nieuwe natuur. Het plangebied grenst aan de zuidzijde aan Landgoed Woudhuizen. Tegen het plangebied aan ligt een waardevol stukje natte natuur op het landgoed, de 5 hectare nieuwe natuur zal hierop aansluiten.

Resultaat

Het resultaat in een landschapsplan, waarin het ontwerp wordt toegelicht aan de hand van doorsnedes, een beplantingsplan en voor de betere verbeelding een 3D-visualisaties. Hieronder wordt het schetsontwerp getoond. Op de 3D-beelden is het zonnepark en het zicht vanuit de omgeving verbeeld.