ROM3D landbouw & energie

Onze projecten

De opdrachten waar wij aan werken gaan over de energietransitie op het gebied van zon, wind, water en warmte. Onze andere werkveld is de kringlooplandbouw, waarbij het draait om projecten met betrekking tot natuur, energie en water.
Het perspectief dat wij hanteren bij alle projecten is een toekomstbestendig landschap: een leefomgeving waarin ruimte is voor de natuur in combinatie met ruimtelijke kwaliteit. Zo kan de mens de potentie van het landschap benutten en gelijktijdig de eigenschappen ervan op een positieve manier beleven. De projecten op deze pagina laten zien hoe wij hier, samen met onze opdrachtgevers invulling aan geven.

Landbouw: Natuur – Energie – Water

Energie: Zon – Wind – Water

Landbouw - Energie

Mikkelhorst

ROM3D ontwikkelde voor Duurzaam Haren en Ecologische Zorgboerderij de Mikkelhorst een nieuw verdienmodel waarbij zon, landbouwproductie en natuur samengaan.

Bekijk Project
Buitengebied Haarlemmermeer

Gemeente Haarlemmermeer werkt aan een ruimtelijke visie op de toekomst van de polder. De agrarische sector heeft in het polderlandschap van de Haarlemmermeer een belangrijke rol.

Bekijk Project
Midden-Delfland Energieneutraal

Gemeente Midden-Delfland wil dit gebied open en aantrekkelijk te houden als open en biodivers landbouwgebied. De energietransitie vraagt om ruimte voor zonneparken en windturbines.

Bekijk Project

Landbouw - Natuur

LandvanWaarde

Met 30 boeren zijn bedrijfsnatuurplannen gemaakt waarbij het streven is om tenminste 5 en bij voorkeur 10% van hun areaal in te zetten voor biodiversiteit.

Bekijk Project
Uitvoeringsplan Weidevogels Binnenveld

Ontwikkkeling van nieuw weidevogelplan voor de komende tien jaar.

Bekijk Project

Energie - Warmte

Energie neutrale dorpen

energie neutrale dorpen

Bekijk Project
Thermische energie uit oppervlaktewater Waddeneilanden

Uitvoering verkenning naar de mogelijkheden voor thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) voor het Friese vasteland.

Bekijk Project

Energie - Water

Kansenkaart Energie uit oppervlaktewater

In het onderzoek wordt de potentie van drijvende zonneparken, thermische energie uit oppervlaktewater en waterkracht onderzocht.

Bekijk Project

Energie - Wind

Windpotentie Lochem

Gemeente Lochem werkt aan de energietransitie en wil duidelijkheid over waar de wettelijke en beleidsmatige randvoorwaarden liggen voor plaatsing van windturbines.

Bekijk Project
WIN3D Interactief plannen in drie dimensies

WIN3D is een hulpmiddel speciaal ontwikkeld om initiatiefnemers, burgers en beleidsmakers in een vroeg stadium te betrekken bij het plannen van wind- en zonneparken.

Bekijk Project
WATT NOU!! Energy Game

Met het oog op de energietransitie heeft Natuur en Milieu Utrecht (NMU) samen met Gemeente De Bilt aan ROM3D gevraagd om met jongeren de Energy Game te spelen.

Bekijk Project
Regionale Energiestrategieën Gelderland

Provincie Gelderland heeft aangeboden de regio’s met zgn. Ruimte Ateliers ondersteunen bij de keuzes voor grootschalige grondgebonden opwek.

Bekijk Project
EnergyGame raadsleden Ommen

Ontwikkeling van digitaal spel dat bestaat uit diverse elementen om zo inzicht te geven in de consequenties van energie keuzes.

Bekijk Project

Energie - Zon

Verkenning Zon op daken

Voor de RES Noord-Veluwe is een strategie ontwikkeld om de potentie voor zon op daken via een gebiedsgerichte programmatische aanpak te kunnen benutten.

Bekijk Project
Reflectiestudies

Aan de hand van een reflectiestudie kan worden bepaald of een opstelling van zonnepanelen tot hinderlijke of gevaarlijke reflectie leidt.

Bekijk Project
Van ontwerp tot omgevingsvergunning

ROM3D kan voor de ontwikkeling van zonneparken het hele traject van ontwerp, omgevingsdialoog tot het aanvragen van de omgevingsvergunning verzorgen

Bekijk Project
ZonneGIS online

Zonontwikkelaar Chint wil gericht zoeken naar geschikte potentiële locaties voor de energietransitie.

Bekijk Project
Regionale Energiestrategieën Gelderland

Provincie Gelderland heeft aangeboden de regio’s met zgn. Ruimte Ateliers ondersteunen bij de keuzes voor grootschalige grondgebonden opwek.

Bekijk Project
Zonnepark golfbaan Harderwold

Landschapsontwerp van een zonneveld op golfbaan Harderwold bij Zeewolde voor Cammingha Projectontwikkeling en Recreatie.

Bekijk Project