WIN3D Interactief plannen in drie dimensies

Energie - Wind
Opdrachtgevers
  • ROM3D

Aanleiding en opgave

Al bij de oprichting van ROM3D werd ingezien dat de gevolgen van de energietransitie voor veel mensen moeilijk zijn voor te stellen. In eigen beheer heeft ROM3D daarom een interactieve procesaanpak ontwikkeld voor het ontwerpen van windturbine- en zonneparken aan de hand van 3D-visualisaties. In de loop der tijd is het programma uitgebreid en steeds verfijnder geworden.

Visie en aanpak

WIN3D is een hulpmiddel speciaal ontwikkeld om initiatiefnemers, burgers en beleidsmakers in een vroeg stadium te betrekken bij het plannen van wind- en zonneparken. Door de effecten direct in het ontwerpproces visueel en inzichtelijk te maken, kan het juiste gesprek gevoerd worden. Win3D is op die manier een procesmatige aanpak om met behulp van moderne 3D technologie te komen tot wind- en zonneparken die zo goed mogelijk rekening houden met de kwaliteiten van het landschap en de wensen van betrokkenen.

Resultaat

In de WIN3D software is het mogelijk om hele gemeenten en provincies in 3D visualiseren. Daarin kunnen vervolgens verschillende windparken en zonnevelden interactief geplaatst worden. Deze zijn vanuit alle kanten te bekijken en te beoordelen en zo ontstaat een realistisch beeld hoe het landschap en de leefomgeving eruit gaan zien door de energietransitie. WIN3D is in veel projecten van ROM3D ingezet, zoals in de RES Noord Veluwe, de windvisualisatie Lochem en verschillende windprojecten in Noord Nederland. WIN3D kan ook ingezet worden om grote landschappelijk ingrepen in de tijd te visualiseren, zoals is gedaan voor de natuurontwikkeling bij de Sallandse Heuvelrug en bij Land van Saeftinghe.