Betula Beheer

Betula Beheer is hét groene digitale beheersysteem voor een planmatig en efficiënt beheer van bos, natuur en landschap. Alle professionals die te maken hebben met groenbeheer, kunnen met dit bewezen beheersysteem tijd en geld besparen. Rentmeesters, parkmanagers, managers voor de gemeentelijke groenvoorziening, natuurbeheerders benutten reeds de kracht van het beheersysteem om visueel  en cijfermatig inzicht te hebben en houden over de werkzaamheden.

Meldt u aan voor de nieuwsbrief over Betula Beheer

Betula Beheer helpt eigenaren en beheerders om landgoederen of (natuur-)terreinen op een planmatige en efficiënte manier te beheren. Alle bos- en natuurpercelen, landschapselementen, paden en waterlopen staan in Betula Beheer op digitale kaarten. Zo staan alle kenmerken van percelen en elementen op kaart, maar ook informatie over beheer, werkplanning en certificering. Zo krijgen gebruikers een goed overzicht van landgoed of (natuur-)terrein op digitale kaart en is versnipperde informatie en onvolledige informatie in één digitaal systeem geïntegreerd.

De kern van Betula Beheer is de module Groenbeheer met de thema-lagen bos, natuur, landschap, wegen en waterlopen. Dit is ook het onderdeel dat door beheerders het meeste wordt gebruikt voor hun werkplanning en verantwoording. Er zijn ook een aantal facultatieve modules beschikbaar, zoals Subsidies en certificering, Overeenkomsten en Kosten. Via meerdere selectiefilters kan er gemakkelijk een werkplanning worden gemaakt van het beheer en ook de verantwoording worden afgegeven voor de certificering en subsidieverantwoording. Ook kan op kaart inzicht verkregen worden van afgesloten overeenkomsten voor bijvoorbeeld verpachtte percelen en verhuurde gebouwen.