Wat doen we

Samen met onze opdrachtgevers werken wij aan één van de grootste maatschappelijke uitdagingen: de transitie naar duurzame energie en duurzame landbouw in relatie tot de inpassing in het landschap. Ons werk zien we zelf als het aanleggen van routes: met alle betrokkenen zijn we onderweg en zoeken de optimale route. Wij bewegwijzeren het proces, maken de benodigde verbindingen met andere belangen en verhelderen door gedurende het traject relevante informatie zichtbaar te maken. Het vormgeven van een project doen we op een haalbare en realistische manier. Zo krijgt het ontwerp zijn plek in het landschap. Terwijl we onderweg zijn, planten we ook graag zaadjes langs de route: ideeën of initiatieven die uit kunt groeien tot interessante projecten.

 

Landbouw: Natuur – Energie – Water

Een natuurinclusieve landbouw, die voor de boeren óók een verdienmodel biedt, is waar we in onze landbouwprojecten naar streven. Niet praten over boeren, maar samen met hen aan tafel en onderzoeken wat de wenselijke en realistische opties zijn. Zo zetten we samen stappen richting kringlooplandbouw.

 

Energie: Zon – Wind – Water

We werken aan uiteenlopende energievraagstukken. Naast wind en zon, is dat ook steeds vaker over warmte. We brengen constant nieuwe technieken in in onze projecten, bijvoorbeeld vanuit ervaringen uit het buitenland, of via WIN3D-presentatietechnieken. Wij hechten veel waarde aan een goede dialoog en het voor alle stakeholders zo goed mogelijk inzichtelijk maken wat de energietransitie voor hen betekent.

 

Bekijk onze projecten