Wat doen we?

We werken aan de grote maatschappelijke transities van landbouw en energie. Onze werkwijze is gericht op het verbinden van mensen en bestaat uit een combinatie van verhelderen, wegwijzen en vormgeven. Het liefst zetten we daarbij het hele systeem aan tafel. We creëren gezamenlijk keuzes door te verhelderen welke kansen en risico’s er zijn. We wijzen mensen de weg bij het maken van keuzes met een luisterend oor en open houding. We helpen mensen bij het vormgeven van keuzes naar een praktisch handelingsperspectief voor iedereen.

Landbouw: Natuur – Energie – Water

We streven naar een natuurinclusieve landbouw die voor de boeren óók een verdienmodel biedt. We praten niet over boeren, maar gaan samen met hen aan tafel en onderzoeken wat de wenselijke en realistische opties zijn. Zo zetten we samen stappen richting kringlooplandbouw.

Bekijk hier de projecten met landbouw

Energie: Zon – Wind – Warmte

Wij hechten bij ons werk aan uiteenlopende energievraagstukken veel waarde aan een goede dialoog, waarbij we voor alle stakeholders zo goed mogelijk inzichtelijk maken wat de energietransitie voor hen betekent. Naast wind- en zonenergie gaat dat ook steeds vaker over warmte. We brengen constant nieuwe technieken in in onze projecten, bijvoorbeeld vanuit ervaringen uit het buitenland of via Win3D-presentatietechnieken.

Bekijk hier de projecten met energie

Visualisatie: 3D – Energie – Landbouw

ROM3D heeft veel ervaring met het visualiseren van landschapsplannen die voortkomen uit de energietransitie en de landbouwtransitie. Hiervoor gebruiken we een combinatie van instrumenten. ROM3D heeft zelf het 3D-landschapsmodel Win3D ontwikkeld. Dat combineren we vaak met GIS, fotorealistische beelden, video en online viewers. Hiermee visualiseren we voor een eerste ontwerp of schets, een landschappelijke onderbouwing, voor reflectiestudies of voor interactieve gebiedsprocessen met stakeholders. We gebruiken de visualisaties voor het samen met stakeholders zoeken naar een gezamenlijke beeldvorming, voor toekomstverkenningen, voor het onderbouwen van het beleid, het toetsen van initiatieven of faciliteren in de communicatie. Visualisaties maken we op lokale en regionale schaal.

Bekijk hier de projecten met visualisatie

Onze mensen Onze projecten Onze diensten