Onze drijfveren

Wij omarmen verandering. We zijn een bedrijf dat aanjaagt en versnelt en helpen mensen in deze ingewikkelde tijden realistische keuzes te maken. We willen de toekomst voorstelbaar en haalbaar maken, niet zweverig of abstract maar wel los van de waan van alledag. Zo vormen we samen de toekomst.

Verhelderen

We helpen mensen om samen te werken aan het verhelderen van ingewikkelde kwesties. Wij brengen mensen van allerlei pluimages bij elkaar en komen zo een niveau hoger. We zitten veel in de voorfase en brengen de eerste radertjes in beweging. Daardoor zijn we met nieuwe vragen bezig. Wij halen daarbij inspiratie en worden uitgedaagd door de creativiteit en kennis van mensen. Wij willen een beweging in gang brengen. Daar gaan we voor.

Wegwijzen

Wij overzien het hele proces van verandering en nemen mensen stap voor stap mee. Wij zijn een netwerkorganisatie, we werken graag samen en brengen graag verschillende domeinen en kennisvelden bij elkaar om de toekomst vorm te geven. We hebben ook de ‘illusie’ dat we mensen uit verschillende sectoren, domeinen, bubbels met elkaar kunnen laten praten. We combineren lullen met poetsen, zijn degelijk en te vertrouwen, werken met beide voeten op de grond, nuchter en realistisch. Samen zoeken, samen stappen verder zetten.

Vormgeven

We werken gezamenlijk met opdrachtgevers en belanghebbenden aan het vormgeven van de toekomst. We maken het veranderende landschap zichtbaar — in 3D via het door ons ontwikkelde Win3D. We rekenen kwesties door met onze gesprekspartners, geven inzicht, zijn betrokken, visualiseren ideeën, planten zaadjes en leggen verbinding met andere partijen die helpen om het proces aan te jagen en te versnellen. Zo verhelderen we ingewikkelde transities, helpen en inspireren mensen, wijzen ze de weg en nemen ze mee om gezamenlijk te werken aan het vormgeven van de toekomst.

Onze mensen Onze projecten Onze diensten