Wie zijn we?

ROM3D is een klein adviesbureau uit Harfsen, bij Deventer. We werken met een klein team van vakmensen die een innerlijke drijfveer hebben om bijdragen te leveren aan belangrijke maatschappelijke opgaven. Samen met onze opdrachtgevers werken we aan de transities van landbouw en energie in het landelijk gebied. Onze producten en diensten lopen uiteen van eenvoudige visualisaties van een ruimtelijk plan tot de begeleiding van langdurige en complexe gebiedsprocessen.

Onze drijfveren Onze projecten Onze diensten

Ons Team

Nieuwe wegen vinden om belangen te verbinden, dat vind ik interessant.
Willem Rienks
Directeur & Adviseur duurzame landbouw en energie

Willem is een ruimtelijke denker met een achtergrond in landgebruiksplanning. Dé grote kracht van Willem is het maken van verbinding tussen de kwaliteiten van een landschap en de mensen met hun waarden. Willem zit zowel aan de keukentafel als aan de directietafel en spreekt de taal van investeerders, bestuurders, burgers en boeren. Op die manier ontwikkelt hij met overheden toekomstscenario’s en visies. In samenspel met alle partijen zoekt hij met projectontwikkelaars en belangenorganisaties naar ruimte voor nieuwe ontwikkelingen.

Ik hecht veel waarde aan een zorgvuldig en transparant proces.
Gabi Stoffelen
Adviseur omgevingsdialoog

Gabi is een gedreven adviseur en projectleider en maakt opdrachtgevers graag wegwijs in ruimtelijke procedures. Ze is planoloog en heeft veel ervaring met omgevingsvergunningprocedures. Gabi is doelgericht én mensgericht. Ze is bedreven in het leggen van verbindingen met alle betrokkenen. In gesprek met de belanghebbenden, voelt ze zich in haar kracht. Ze werkt graag aan win-win oplossingen en zorgt er zo voor dat het plan van de opdrachtgever een grotere kans van slagen krijgt. Voor haar hebben alle belangen waarde en dat vertaalt ze graag naar haalbare ruimtelijke plannen.

Ervaarbaar maken van plannen door 3D visualisatie, daar zet ik mijn kennis voor in.
David Hoogenbosch
Softwareontwikkelaar

David is softwareontwikkelaar en zet zijn vakkennis in voor het ontwikkelen van vernieuwende tools en softwareproducten. Zijn uitdaging vindt hij in het faciliteren van het ervaarbaar maken van plannen met 3D visualisaties. Hij doet dit door het slim combineren van data en kennis in een interactieve omgeving. Dit heeft een verhelderende werking voor alle betrokkenen. David is vindingrijk en houdt van technologische uitdagingen.

Waardevolle inzichten genereren door het verbinden van data, dat doe ik graag.
Dillen Bruil
Adviseur geodata

Als geodata specialist legt Dillen verbindingen tussen (geo)data en de informatiebehoefte van de opdrachtgever. Door het verwerken van data op kaarten en in (3D-)visualisaties maakt hij data inzichtelijk en begrijpelijk te maken voor iedereen. Zijn optimisme en enthousiasme voor de materie maken dat hij altijd op zoek gaat naar mogelijkheden. Hij schuwt het outside the box-denken niet en automatiseert dataverwerking zoveel mogelijk. Zo levert Dillen zijn bijdrage aan het overzichtelijk en consistent maken van processen.

Toekomstbestendig ontwerpen daar zet ik mijn creativiteit graag voor in.
Myrthe van Heek
Landschapsontwerper

Myrthe creëert landschapsontwerpen waarbij haar uitgangspunt is dat de waarde van het landschap wordt behouden of versterkt. Ze noemt dat frisse ontwerpende inzichten voor de versterking van de ruimtelijke kwaliteit in relatie tot duurzaamheid. Myrthe benadert het ontwerpen integraal waarbij ze rekening houdt met alle functionaliteiten en belangen. Ze schetst, visualiseert in 3D en gaat over haar ontwerpen in gesprek met opdrachtgevers en lokale belangengroepen. Zo komt ze tot passende ontwerpen voor een toekomstbestendige inrichting van het landschap.

Wensen van mensen vertalen naar een gedeeld verhaal, dat vind ik leuk.
Martin Woestenburg
Adviseur ruimte, landbouw en landelijk gebied

Denken in oplossingen in plaats van problemen, zo zou ik mijn houding willen omschrijven. Ik help mensen om vanuit hun eigen situatie vooruit te denken naar wat zij met anderen gezamenlijk kunnen en willen bereiken. Mijn kracht is dat ik allerlei verschillende partijen in hun kracht laat, terwijl ik hun wensen of doelen wel weet te vertalen naar een gezamenlijk gedragen idee, plan of concept. Van daaruit weet ik concrete stappen, ontwikkelingen of maatregelen te benoemen waar in de praktijk aan gewerkt kan worden.

Elise Stegehuis
Adviseur landbouw, duurzaamheid en ruimte

Elise vindt het een uitdaging om verschillende mensen en vraagstukken in het landelijk gebied met elkaar te verbinden. Door haar kennis van zowel de agrarische als politieke sector is Elise in staat de vertaalslag te maken van complex uitvoerbaar beleid naar de boer en vice versa. Haar meerwaarde is dat ze mensen in hun waarde laat, goed luistert en effectief in een interdisciplinair team kan opereren om gezamenlijk te werken aan duurzame relaties en gedragen ruimtelijke plannen.