Wie zijn we?

We zijn een adviesbureau met een team van vakmensen die een innerlijke drijfveer hebben om bijdragen te leveren aan belangrijke maatschappelijke opgaven. Samen met onze opdrachtgevers werken we aan de transitie naar duurzame energie en duurzame landbouw. Onderweg hanteren we een breed perspectief: we erkennen en benutten de waarde van alle partijen die betrokken zijn. Zo organiseren we denkkracht om tot een innovatieve aanpak of een gewogen advies te komen. Ons team van enthousiaste en betrokken mensen stellen we graag aan u voor.

Onze drijfveren Onze projecten Onze diensten

Ons Team

Nieuwe wegen vinden om belangen te verbinden, dat vind ik interessant.
Willem Rienks
Directeur & Adviseur duurzame landbouw en energie

Willem is een ruimtelijke denker met een achtergrond in landgebruiksplanning. Dé grote kracht van Willem is het maken van verbinding tussen de kwaliteiten van een landschap en de mensen met hun waarden. Willem zit zowel aan de keukentafel als aan de directietafel en spreekt de taal van investeerders, bestuurders, burgers en boeren. Op die manier ontwikkelt hij met overheden toekomstscenario’s en visies. In samenspel met alle partijen zoekt hij met projectontwikkelaars en belangenorganisaties naar ruimte voor nieuwe ontwikkelingen.

Ik hecht veel waarde aan een zorgvuldig en transparant proces.
Gabi Stoffelen
Adviseur omgevingsdialoog

Gabi is een gedreven adviseur en projectleider en maakt opdrachtgevers graag wegwijs in ruimtelijke procedures. Ze is planoloog en heeft veel ervaring met omgevingsvergunningprocedures. Gabi is doelgericht én mensgericht. Ze is bedreven in het leggen van verbindingen met alle betrokkenen. In gesprek met de belanghebbenden, voelt ze zich in haar kracht. Ze werkt graag aan win-win oplossingen en zorgt er zo voor dat het plan van de opdrachtgever een grotere kans van slagen krijgt. Voor haar hebben alle belangen waarde en dat vertaalt ze graag naar haalbare ruimtelijke plannen.

Ervaarbaar maken van plannen door 3D visualisatie, daar zet ik mijn kennis voor in.
David Hoogenbosch
Softwareontwikkelaar

David is softwareontwikkelaar en zet zijn vakkennis in voor het ontwikkelen van vernieuwende tools en softwareproducten. Zijn uitdaging vindt hij in het faciliteren van het ervaarbaar maken van plannen met 3D visualisaties. Hij doet dit door het slim combineren van data en kennis in een interactieve omgeving. Dit heeft een verhelderende werking voor alle betrokkenen. David is vindingrijk en houdt van technologische uitdagingen.

Samenwerken en kennis delen zijn essentieel om als lokaal initiatief te slagen.
Jochem Besten
Adviseur energietransitie

Jochem krijgt energie van het werken aan lokale projecten en processen die te maken hebben met de transitie naar duurzame energie. Jochem is planoloog en kent het krachtenveld rondom vergunningen voor ruimtelijke projecten en maakt opdrachtgevers graag hierin wegwijs. Hij is actief betrokken bij twee lokale energiewerkgroepen en weet wat nodig is om lokale energieprojecten te laten slagen. Zijn expertise en gedrevenheid wil hij de komende jaren inzetten om meer dorpen de stap naar energie neutraal te laten zetten.

Zijn overtuiging is dat persoonlijk contact en het delen van kennis hierbij essentieel is.

Waardevolle inzichten genereren door het verbinden van data, dat doe ik graag.
Dillen Bruil
Adviseur geodata

Als geodata specialist legt Dillen verbindingen tussen (geo)data en de informatiebehoefte van de opdrachtgever. Door het verwerken van data op kaarten en in (3D-)visualisaties maakt hij data inzichtelijk en begrijpelijk te maken voor iedereen. Zijn optimisme en enthousiasme voor de materie maken dat hij altijd op zoek gaat naar mogelijkheden. Hij schuwt het outside the box-denken niet en automatiseert dataverwerking zoveel mogelijk. Zo levert Dillen zijn bijdrage aan het overzichtelijk en consistent maken van processen.

Wensen van mensen vertalen naar een gedeeld verhaal, dat vind ik leuk.
Martin Woestenburg
Adviseur ruimte, landbouw en landelijk gebied

Denken in oplossingen in plaats van problemen, zo zou ik mijn houding willen omschrijven. Ik help mensen om vanuit hun eigen situatie vooruit te denken naar wat zij met anderen gezamenlijk kunnen en willen bereiken. Mijn kracht is dat ik allerlei verschillende partijen in hun kracht laat, terwijl ik hun wensen of doelen wel weet te vertalen naar een gezamenlijk gedragen idee, plan of concept. Van daaruit weet ik concrete stappen, ontwikkelingen of maatregelen te benoemen waar in de praktijk aan gewerkt kan worden.

Toekomstbestendig ontwerpen daar zet ik mijn creativiteit graag voor in.
Myrthe van Heek
Landschapsontwerper

Myrthe creëert landschapsontwerpen waarbij haar uitgangspunt is dat de waarde van het landschap wordt behouden of versterkt. Ze noemt dat frisse ontwerpende inzichten voor de versterking van de ruimtelijke kwaliteit in relatie tot duurzaamheid. Myrthe benadert het ontwerpen integraal waarbij ze rekening houdt met alle functionaliteiten en belangen. Ze schetst, visualiseert in 3D en gaat over haar ontwerpen in gesprek met opdrachtgevers en lokale belangengroepen. Zo komt ze tot passende ontwerpen voor een toekomstbestendige inrichting van het landschap.