Wie zijn we

We zijn een adviesbureau, een team van vakmensen met een innerlijke drijfveer om een bijdrage te leveren aan een belangrijke maatschappelijke opgave. Samen met onze opdrachtgevers werken we aan de transitie naar duurzame energie en duurzame landbouw. Onderweg hanteren we een breed perspectief: we erkennen en benutten de waarde van alle partijen die betrokken zijn. Zo organiseren we denkkracht om tot een innovatieve aanpak of een gewogen advies te komen. Ons team van enthousiaste en betrokken mensen stellen we graag aan u voor.

Ons Team

Nieuwe wegen vinden om belangen te verbinden, dat vind ik interessant.
Willem Rienks
Directeur & Adviseur duurzame landbouw en energie

Willem is een ruimtelijke denker met een achtergrond in landgebruiksplanning. Dé grote kracht van Willem is het maken van verbinding tussen de kwaliteiten van een landschap en de mensen met hun waarden. Willem zit zowel aan de keukentafel als aan de directietafel en spreekt de taal van investeerders, bestuurders, burgers en boeren. Op die manier ontwikkelt hij met overheden toekomstscenario’s en visies. In samenspel met alle partijen zoekt hij met projectontwikkelaars en belangenorganisaties naar ruimte voor nieuwe ontwikkelingen.

Verhelderen van complexiteit daar krijg ik energie van.
Rik Olde Loohuis
Directeur & Adviseur energietransitie en visualisatie

Rik zijn expertise is het inzetten van 3D technieken op het gebied van landschapsveranderingen en gebiedsprocessen. Hij weet als geen ander beide kennisvelden te combineren. Verhelderen van complexe opgaven, daar houdt Rik van. Zijn drijfveer is het toegankelijk maken van informatie voor alle betrokkenen, omdat hij er van overtuigd is dat dat bijdraagt aan bewustwording bij alle belangengroepen. Rik vervult graag de rol van inspirator en sparringpartner. Hij is daadkrachtig en pas tevreden als hij samen met de opdrachtgever terug kan kijken op een geslaagd project.

Ik hecht veel waarde aan een zorgvuldig en transparant proces.
Gabi Stoffelen
Adviseur omgevingsdialoog

Gabi is een gedreven adviseur en projectleider en maakt opdrachtgevers graag wegwijs in ruimtelijke procedures. Ze is planoloog en heeft veel ervaring met omgevingsvergunningprocedures. Gabi is doelgericht én mensgericht. Ze is bedreven in het leggen van verbindingen met alle betrokkenen. In gesprek met de belanghebbenden, voelt ze zich in haar kracht. Ze werkt graag aan win-win oplossingen en zorgt er zo voor dat het plan van de opdrachtgever een grotere kans van slagen krijgt. Voor haar hebben alle belangen waarde en dat vertaalt ze graag naar haalbare ruimtelijke plannen.

Ervaarbaar maken van plannen door 3D visualisatie, daar zet ik mijn kennis voor in.
David Hoogenbosch
Softwareontwikkelaar

David is softwareontwikkelaar en zet zijn vakkennis in voor het ontwikkelen van vernieuwende tools en softwareproducten. Zijn uitdaging vindt hij in het faciliteren van het ervaarbaar maken van plannen met 3D visualisaties. Hij doet dit door het slim combineren van data en kennis in een interactieve omgeving. Dit heeft een verhelderende werking voor alle betrokkenen. David is vindingrijk en houdt van technologische uitdagingen.

Samenwerken en kennis delen zijn essentieel om als lokaal initiatief te slagen.
Jochem Besten
Adviseur energietransitie

Jochem krijgt energie van het werken aan lokale projecten en processen die te maken hebben met de transitie naar duurzame energie. Jochem is planoloog en kent het krachtenveld rondom vergunningen voor ruimtelijke projecten en maakt opdrachtgevers graag hierin wegwijs. Hij is actief betrokken bij twee lokale energiewerkgroepen en weet wat nodig is om lokale energieprojecten te laten slagen. Zijn expertise en gedrevenheid wil hij de komende jaren inzetten om meer dorpen de stap naar energie neutraal te laten zetten.

Zijn overtuiging is dat persoonlijk contact en het delen van kennis hierbij essentieel is.

Waardevolle inzichten genereren door het verbinden van data, dat doe ik graag.
Dillen Bruil
Adviseur geodata

Als geodata specialist legt Dillen verbindingen tussen (geo)data en de informatiebehoefte van de opdrachtgever. Door het verwerken van data op kaarten en in (3D-)visualisaties maakt hij data inzichtelijk en begrijpelijk te maken voor iedereen. Zijn optimisme en enthousiasme voor de materie maken dat hij altijd op zoek gaat naar mogelijkheden. Hij schuwt het outside the box-denken niet en automatiseert dataverwerking zoveel mogelijk. Zo levert Dillen zijn bijdrage aan het overzichtelijk en consistent maken van processen.

Samenwerken aan innovatieve oplossingen, daar loop ik warm voor.
Arjan Tuijnder
Adviseur duurzame warmte

Arjan is warmtetransitie-specialist met veel inhoudelijke kennis. Hij begrijpt het krachtenveld waar opdrachtgevers mee te maken krijgen. Met zijn analytische aanpak verheldert hij ingewikkelde vraagstukken over duurzame warmte voor alle belanghebbenden. Arjan krijgt energie van het gezamenlijk ontwerpen van vernieuwende technologische toepassingen. Zijn enthousiasme en daadkracht zorgen voor een goede samenwerking met alle partijen.

Interdisciplinaire samenwerking daar word ik enthousiast van.
Nicoline van der Windt
Adviseur toekomstbestendig landschap

Nicoline is als planoloog een natuurlijke verbinder. Ze zoekt naar waar belangen elkaar raken, hoe ze elkaar kunnen versterken en waar ze iets kunnen toevoegen voor een toekomstbestendig landschap. Met enthousiasme stippelt ze in projecten de route uit, zoals het uitdenken van werkvormen in ateliers, of de procesaanpak van een project. Ze heeft een passie voor het landschap en alle lagen waaruit de landkaart is opgebouwd. Ze wordt enthousiast van interdisciplinaire samenwerking.

Toekomstbestendig ontwerpen daar zet ik mijn creativiteit graag voor in.
Myrthe van Heek
Landschapsontwerper

Myrthe creëert landschapsontwerpen waarbij haar uitgangspunt is dat de waarde van het landschap wordt behouden of versterkt. Ze noemt dat frisse ontwerpende inzichten voor de versterking van de ruimtelijke kwaliteit in relatie tot duurzaamheid. Myrthe benadert het ontwerpen integraal waarbij ze rekening houdt met alle functionaliteiten en belangen. Ze schetst, visualiseert in 3D en gaat over haar ontwerpen in gesprek met opdrachtgevers en lokale belangengroepen. Zo komt ze tot passende ontwerpen voor een toekomstbestendige inrichting van het landschap.

De energietransitie versnellen, dat is mijn drijfveer
Luc Henderik
Adviseur duurzame energie

Als afgestudeerd werktuigbouwkundige met de master in Process & Energy Technology aan de TU Delft is Luc gedreven om te werken aan de energietransitie. Met zijn analytische vermogen maakt hij energie vraagstukken concreet met behulp van (geo)data. Hierbij gaat hij pragmatisch te werk om tot waardevolle inzichten te komen en deze te vertalen naar duurzame technische oplossingen voor de toekomst. Hiermee helpt Luc de energietransitie vooruit.