Zonnepark golfbaan Harderwold

Energie - Zon
Opdrachtgevers
  • Cammingha Projectontwikkeling
  • Recreatie Zeewolde

Aanleiding en opgave/vraag

Cammingha Projectontwikkeling en Recreatie heeft ROM3D gevraagd een landschapsontwerp te maken voor een zonneveld op golfbaan Harderwold bij Zeewolde. Het gebied ligt tussen de natuurgebieden Harderwold en Harderbroek. De omvang van de golfbaan is 57 hectare, de oppervlakte van het zonnepark zal 45 hectare zijn. Het zonnepark neemt de plek in van de 18-holes baan en de 9-holes oefenbaan blijft bestaan.

Visie/ Aanpak

ROM3D hecht veel waarde aan het betrekken van alle belanghebbenden bij de planvorming voor zonneparken. Omdat de golfbaan tussen twee natuurgebieden in ligt, is nauw overleg met Natuurmonumenten, de beheerder van deze gebieden geweest. Dit resulteerde in het ontwerpen van een ecologische zone aan de noordzijde van het plangebied, zodat de twee natuurgebieden verbonden worden. Daarnaast is er een belangrijke waterverbinding over het golfterrein gerealiseerd, waardoor de twee gebieden ook hydrologisch gezien met elkaar zijn verbonden.

Resultaat (en evt. vervolg)

ROM3D begeleidde ook de aanvraag van de omgevingsvergunning, het overleg met de betrokken overheden en de informatieavonden voor leden van de golfvereniging en voor andere belanghebbenden. Daarnaast begeleidden we samen met onze vaste financieel expert een uitvraag bij een aantal zon-ontwikkelaars. Uit de biedingen selecteerden we de ontwikkelaar met het voor de eigenaar meest gunstige bod.