Nieuws

Naar één Twentse aanpak voor groenblauwe dooradering

Vertegenwoordigers van Twentse gemeenten, waterschappen en organisaties hebben op 18 januari het plan Twente Bloeit aangeboden aan gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher. Twente Bloeit voorziet in een samenhangende Twentse aanpak voor groenblauwe dooradering in Twente. Dit is een kans om gebiedsgericht de biodiversiteit te verbeteren en bijdragen te leveren aan de grote opgaven van stikstof, […]

Lees meer

Draaiende windmolens in fotorealistisch landschap

Vanaf twaalf plekken kijken hoe draaiende windmolens er in fotorealistisch landschap uit kunnen zien. Dat kan nu in de 360° viewer die ROM3D heeft gemaakt voor twee nieuwe windmolens, die op het bedrijventerrein Isselt in Amersfoort moeten komen. ROM3D gebruikte tot nu toe alleen statische foto’s, nu zijn voor het eerst windmolens met draaiende wieken […]

Lees meer

Bouwers en boeren zoeken verbinding

Kunnen bouwers en boeren uit Salland zich met elkaar verbinden om een Sallandse keten van biobased materialen op te zetten? Over die vraag bogen zich op maandag 28 november in Luttenberg een veertigtal mensen uit de bouw- en landbouwsector tijdens de aftrap van het project Biobased (Ver)bouwen Salland. De vraag uit de bouw naar biobased […]

Lees meer

Voor faciliteren is vakmanschap nodig

Onder leiding van Desirée van Dijk organiseerde ROM3D in oktober een twee dagen durende training in het faciliteren voor medewerkers en mensen uit het eigen netwerk. De training was een uitwisseling van kennis en ervaring. Van Dijk zette iedereen op scherp voor het vakmanschap dat nodig is voor het faciliteren. Het begeleiden van groepen mensen […]

Lees meer

Zonnevelden moeten icoon Haarlemmermeer worden

De Haarlemmermeer is in Noord-Holland een belangrijk zoekgebied voor de opwek van zonne-energie. ROM3D en Van Paridon x de Groot onderzochten hoe landbouw en zonnevelden gecombineerd kunnen worden tot een duurzame, metropolitane en energie-opwekkende landbouw in een open landschap, als icoon van de Haarlemmermeer. De realisatie van zonnevelden gebeurt nu op basis van inschrijving, waarbij […]

Lees meer

Werken aan de toekomst van de landbouw

De Nederlandse landbouwsector staat voor een aantal ingrijpende veranderingen door maatschappelijke opgaven van stikstof, biodiversiteit, klimaat, energie en water. Dit leidt tot grote onzekerheid bij veel agrarische ondernemers. ROM3D werkt op diverse locaties in Nederland aan projecten die de landbouwsector en de daarbij lokaal betrokken partijen ondersteunen in het zoeken naar toekomstplannen met bij de […]

Lees meer

Schaduwanalyse in WIN3D

Uit door ROM3D uitgevoerde reflectiestudies bleek dat zonneparken op bepaalde tijden hinderlijke reflectie konden veroorzaken voor het wegverkeer. We vermoedden dat de schaduw van bomen rondom het zonnepark de hinderlijke reflectie zou wegnemen. Daarop hebben we de reflectiestudies uitgebreid met een schaduwanalyse. In Win3D keken we voor de reflectiestudies naar de locaties van het zonneparken. […]

Lees meer

Boomregister toegevoegd aan Win3D

ROM3D gebruikt voor visualisaties gebruiken Win3D, een 3D-model van Nederland dat is opgebouwd aan de hand van verschillende databronnen. Om een betere representatie van de bomen en bossen in Nederland te maken, is een koppeling met het boomregister van NEO gemaakt. Het Boomregister van NEO is een informatiedienst met actuele informatie van alle bomen in […]

Lees meer

Nieuwsbrief WIN3D

ROM3D brengt binnenkort WIN3D-versie 3.0 uit met nieuwe features, zoals de in deze nieuwsbrief beschreven uitbreiding met de dataset van alle bomen van Nederland. Meer informatie daarover gaan we brengen via een speciale WIN3D-nieuwsbrief. Wilt u op de hoogte blijven van WIN3D? Schrijf u dan in via info@ROM3D.nl.

Lees meer