Voor faciliteren is vakmanschap nodig

Onder leiding van Desirée van Dijk organiseerde ROM3D in oktober een twee dagen durende training in het faciliteren voor medewerkers en mensen uit het eigen netwerk. De training was een uitwisseling van kennis en ervaring. Van Dijk zette iedereen op scherp voor het vakmanschap dat nodig is voor het faciliteren.

Het begeleiden van groepen mensen die bezig zijn met transitieprocessen maakt een steeds belangrijker deel uit van het werk van ROM3D. De grote maatschappelijke opgaven van klimaat, biodiversiteit, stikstof en water zorgen ervoor dat in de projecten met landbouw en energie vaak complexe processen met veel belangen en mondige mensen spelen. Een simpel, inhoudelijk advies voldoet allang niet meer. Faciliteren is nodig en waardevol om mensen vanuit hun eigen kracht en belangen gelijkwaardig hun eigen inbreng te laten geven. Dat zorgt ervoor dat mensen zich eigenaar voelen van een opgave of vraagstuk en dat ze zich hiervoor met positieve energie willen inzetten.

Faciliteren zorgt ervoor dat mensen zich eigenaar voelen van een opgave of vraagstuk en dat ze zich hiervoor met positieve energie willen inzetten.
Faciliteren zorgt ervoor dat mensen zich eigenaar voelen van een opgave of vraagstuk en dat ze zich hiervoor met positieve energie willen inzetten.

Het faciliteren is veelzijdig en veelomvattend, bleek tijden de eerste dag. Het wordt gedefinieerd als het ontsluiten van het veelzijdig potentieel van een groep mensen die bezig is in een gezamenlijk proces, een geheel van vaardigheden die gebruikt worden bij het werken met een groep, maar ook als een ambacht om het potentieel in mensen te laten stralen, een school van denken die streeft naar succesvolle relaties en een kunst om op het juiste moment uit te nodigen, inspireren en aan te moedigen.

Dankzij de leiding van Van Dijk en de vele anekdotes van de deelnemers sloot de training vooral in de tweede dag mooi aan bij de praktijk van de deelnemers. Zo benadrukte Van Dijk aan de groep sterk inhoudelijk gedreven mensen dat het belangrijk is dat een facilitator de inhoud van het proces leert te scheiden. Het was interessant om te zien hoe iedere deelnemer zijn of haar eigen invulling gaf aan het faciliteren, eentje die vaak paste bij de persoonlijke kennis en ervaring. De training werd afgesloten met een pakket literatuur, een ‘diploma’ en een formulier waarop alle deelnemers van elkaar beschreven waarom hij of zij goed was in het faciliteren. Dat was een mooie afsluiting van een vaak persoonlijke uitwisseling van kennis en ervaring.

Aan de hand van diverse inspiratoren behandelde Van Dijk de theorie van het faciliteren.
Aan de hand van diverse inspiratoren behandelde Van Dijk de theorie van het faciliteren.