nieuw verdienmodel landbouw

Recent nieuws artikelen over nieuw verdienmodel landbouw

Bouwers en boeren zoeken verbinding

Kunnen bouwers en boeren uit Salland zich met elkaar verbinden om een Sallandse keten van biobased materialen op te zetten? Over die vraag bogen zich op maandag 28 november in Luttenberg een veertigtal mensen uit de bouw- en landbouwsector tijdens de aftrap van het project Biobased (Ver)bouwen Salland. De vraag uit de bouw naar biobased […]

Lees meer