natuur

Recent nieuws artikelen over natuur

Naar één Twentse aanpak voor groenblauwe dooradering

Vertegenwoordigers van Twentse gemeenten, waterschappen en organisaties hebben op 18 januari het plan Twente Bloeit aangeboden aan gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher. Twente Bloeit voorziet in een samenhangende Twentse aanpak voor groenblauwe dooradering in Twente. Dit is een kans om gebiedsgericht de biodiversiteit te verbeteren en bijdragen te leveren aan de grote opgaven van stikstof, […]

Lees meer