Windpotentie Lochem

Energie - Wind
Opdrachtgevers
  • gemeente Lochem

Aanleiding

Gemeente Lochem werkt aan de energietransitie en wil duidelijkheid over waar de wettelijke en beleidsmatige randvoorwaarden liggen voor plaatsing van windturbines. Ook wil de gemeente de impact van windturbines in het landschap gevisualiseerd hebben.  

Aanpak

Voor de gemeente is een interactieve kaartenbak gemaakt met relevante kaartlagen die samen de beschikbare potentiele ruimte voor windturbines opspannen. Er is gekeken naar wettelijke afstanden voor veiligheidzones rondom woningen, bedrijven en hoogspanning- en buisleidingen en naar de ligging van natuurgebieden, zoals Natura2000 en het Gelders Natuurnetwerk. Er is een fotovisualisatie gemaakt van solitaire en geclusterde windturbines op afstanden van 400, 1000 en 2500 meter van de waarnemer. Dit is gedaan voor twee typen windturbines die qua businesscase in het landschap zouden kunnen worden geplaatst.

Resultaat

Een interactieve kaartenbak waarmee de gemeente in detail zicht heeft op waar in de gemeente Lochem er ruimte is voor windturbines en een set fotovisualisaties waarmee de visueel ruimtelijke impact van wind inzichtelijk is gemaakt.