Salland Loont

Landbouw - Verdienmodel
Opdrachtgevers
Stuurgroep Salland Loont

Aanleiding

In Salland zetten landbouw- en natuurorganisaties zich samen in voor langjarige verdienmodellen voor het leveren van maatschappelijke diensten door boeren en grondeigenaren.  Maatschappelijke diensten zijn diensten waarmee doelen op het gebied van klimaatadaptatie, stikstofreductie, biodiversiteit, enzovoorts behaald worden. De Stuurgroep Salland Loont heeft Willem Rienks en Gabi Stoffelen gevraagd om de systematiek van de maatschappelijke diensten vorm te geven.

Aanpak

Anders dan ROM3D gewend is komen we niet met een advies ten aanzien van de systematiek maar zorgen we er als procesbegeleiders voor dat de systematiek door de belanghebbende partijen zelf wordt ontwikkeld. Samen met Desirée van Dijk, een ervaren procesbegeleider in de participatief werken, geven we dit proces vorm.

Resultaat

Binnen een tweetal projecten wordt gewerkt aan een systematiek die boeren en grondeigenaren in helpt om maatschappelijke diensten te leveren. De basis hiervan is een bedrijfsomgevingsplan met maatschappelijke diensten die door een boer of grondeigenaar geleverd worden. Deze plannen worden verwerkt in een gebiedsplan, waarin de maatschappelijke doelen voor het betreffende gebied in beeld zijn gebracht. Tevens wordt een loket ingericht waar alle geldstromen bij elkaar komen.