Kansenkaart Energie uit oppervlaktewater

Energie - Water
Opdrachtgevers
  • Rijkswaterstaat
  • Provincies Drenthe, Overijssel en Groningen
  • Waterschappen Vechtstromen, Drents Overijsselse Delta, Hunze en Aa‚Äôs, Noorderzijlvest
  • Wetterskip Frysl√Ęn
  • Locatie: Noord Nederland
  • Partner: Inenergie

Aanleiding

In het onderzoek wordt de potentie van drijvende zonneparken, thermische energie uit oppervlaktewater en waterkracht onderzocht.

Resultaat

De kansenkaarten die binnen dit project werden ontwikkeld, zijn interessant voor gemeentes, ontwikkelaars en woningbouwcoöperaties.Met deze kaarten kunnen zij een eerste inschatting maken waar kansrijke locaties liggen. Op de kansenkaart voor warmte uit oppervlaktewater is zien waar het aanbod van water en de vraag naar warmte elkaar overlapt. Op deze locaties is de winning van warmte uit oppervlaktewater voor ruimteverwarming interessant. Zo zijn er ook kaarten waarop te zien is waar de winning van koude uit oppervlaktewater interessant is, waar drijvende zonneparken interessant zijn en waar waterkracht haalbaar kan zijn.