Van ontwerp tot omgevingsvergunning

Energie - Zon
PrivƩ: Jochem Besten
06 13 59 83 07

Opdrachtgevers
Energiecoƶperaties, projectontwikkelaars, particuliere initiatiefnemers

Aanleiding en opgaven

ROM3D verzorgt voor een groot aantal opdrachtgevers omgevingsvergunningen voor zonneparken. Deze opdrachtgevers zijn divers: van een agrariƫrs die op eigen gronden een zonnepark wil ontwikkelen, een lokale energiecoƶperatie tot professionele ontwikkelaars. De vragen die zij stellen variƫren van meezoeken naar locaties, het maken van het ontwerp, meehelpen met de omgevingsdialoog of het ontzorgen rondom de vergunningaanvraag. Als ROM3D pakken wij de vraag altijd in zijn context op en nemen we graag een brede rol, om onze visie op zonnepark-ontwikkeling zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen.

Visie ROM3D op zonneparken

ROM3D werkt aan zonneparken met meerwaarde. Dit betekent dat we werken aan zonneparken waarbij gelijktijdig invulling gegeven wordt aan vier opgaves:

  • Versterken landschappelijke waarden.
  • Versterken ecologische waarden.
  • Opwekken duurzame energie.
  • Meenemen van het belang van omwonenden.

Voor iedere locatie zal het accent op de opgaves in het ontwerp verschillen. We geven een zonnepark echter nooit slechts in Ć©Ć©n richting vorm.

Resultaat

ROM3D kan opdrachtgevers volledig ontzorgen in het hele traject van verkennen tot afhandeling van de omgevingsvergunning voor hun zonnepark. We verzorgen het landschapsplan, maken visualisaties en schrijven de ruimtelijke onderbouwingen. We adviseren de opdrachtgever bij strategische keuzes tijdens het ontwikkeltraject en kunnen hem ondersteunen bij subsidieaanvragen of het vinden van partners. We zijn ervaren in het overleg met belanghebbenden en omwonenden en zorgen dat iedereen gehoord kan worden. Ā Het is ook mogelijk dat wij ondersteunen bij het vormgeven van financiĆ«le participatie.