Energieneutrale dorpen

Energie - Wind
Privé: Jochem Besten
06 13 59 83 07

Opdrachtgevers
Lochem Energie, Duurzaam Haarle, gemeente Midden Delfland

Aanleiding

ROM3D en communicatiebureau De Lynx zetten zich samen in voor democratisch tot stand gekomen energieneutrale dorpen, omgeven door een aantrekkelijk landschap. We zien dat de energietransitie momenteel met name door overheden en projectontwikkelaars wordt vormgegeven. En we zien dat de wind- en zonne-energieprojecten waarmee de energietransitie wordt vormgegeven, vooral in het buitengebied landen. Dit heeft impact op de leefomgeving van bewoners van het buitengebied.

Aanpak

ROM3D en De Lynx gaan met burgers in het landelijk gebied aan de slag om de energietransitie zelf vorm te geven. Op deze manier worden de belangen van de inwoners optimaal meegenomen. Door inwoners gezamenlijk energieprojecten te laten uitvoeren, kunnen de projecten bijdragen aan de sociale samenhang in een dorp. Daarnaast dragen de inkomsten uit energieprojecten bij aan lokale ontwikkeling. We richten ons op dorpen, omdat we bij bestaande initiatieven gezien hebben dat dorpsbewoners relatief makkelijk aansluiten bij burgerinitiatieven, vanwege de binding die zij hebben met de initiatiefnemers uit hun dorp.

Projecten

Op dit moment werkt ROM3D samen Buurtbelangen Larense Broek en energiecoöperatie LochemEnergie aan een energiestrategie voor het gebied Larense Broek. ROM3D rekent aan de energieopgave van het Larense Broek en brengt mogelijkheden voor energiebesparing, duurzame opwek en duurzame warmte in beeld.

ROM3D medewerker Jochem Besten is nauw betrokken bij het initiatief van de werkgroep Duurzaam Haarle. Dit dorp is als een van de eerste in Nederland aan de slag gegaan met  bottom up projecten ten behoeve van een energieneutraal dorp.

Voor gemeente Midden-Delfland is door ROM3D een analyse gemaakt van de energieopgave van het buitengebied en de mogelijkheden voor de verschillende functies in het buitengebied om energie neutraal te worden in de toekomst.