Zonnepark Mikkelhorst

Landbouw -
Opdrachtgevers
  • Duurzame Cooperatie Haren
  • Zorgboerderij de Mikkelhorst
  • Haren (gemeente Groningen)
  • i.s.m Duurzaam Haren en Zorgboerderij De Mikkelhorst

Aanleiding

De Mikkelhorst is een ecologische zorgboerderij in Haren bij Groningen. Op de boerderij krijgen zorgcliënten een waardevolle dagbesteding. Zij brengen veel tijd door in de zorgtuin en dragen daar bij aan de productie van biologisch voedsel. De Mikkelhorst vervult een belangrijke rol in de gemeenschap van Haren. Bewoners kunnen er koffie drinken en producten kopen, de kinderen kunnen spelen in de speeltuin of de tuinen beleven. Cliënten met afstand tot de arbeidsmarkt krijgen een zinvolle dagbesteding. De Mikkelhorst streeft ook naar duurzame energie productie. Ze heeft al een hout CV ketel.

Aanpak

ROM3D werkt met Energiecoöperatie Duurzaam Haren en de Mikkelhorst aan de integratie van duurzame energie en voedselproductie op de Mikkelhorst. Hiervoor is een concept ontwikkeld van polycultuur. Op een perceel van circa 5 hectare zijn voedselproductie en energieproductie geïntegreerd. Dit is gedaan in de vorm van enkele rijen zonnepanelen met daartussen rijen fruitbomen, bessenstruiken en notenbomen. Onder de panelen en de bomen graast vee. Hiermee kan het terrein energie opleveren voor circa 500 huishoudens. Daarnaast levert het duurzaam vlees op en veel fruit en noten. De zorgcliënten verzorgen de beplanting en onderhouden de zonnepanelen. De inkomsten leveren een bijdrage aan het zorgbudget van de Mikkelhorst en een bijdrage aan duurzame landbouw en de energiedoelstelling van de gemeente Haren.

Resultaat

Een bijzondere combinatie van zonne-energie en de teelt van bessen, noten en kleinschalige veehouderij is in ontwikkeling in Haren. ROM3D ontwikkelde voor Duurzaam Haren en Ecologische Zorgboerderij de Mikkelhorst een nieuw verdienmodel waarbij zon, landbouwproductie en natuur samengaan. ROM3D begeleidde het gehele traject, het omgevingsmanagement en vroeg de vergunningen aan. De vergunning is inmiddels, zonder dat er bezwaren zijn ingediend, verleend door gemeente Haren. De SDE subsidie is toegekend. Bouw van dit polycultuur park vindt in de loop van 2020 plaats.