ROM3D energie voor het landschap

Samen de impact verhelderen van de energietransitie?

Omdat beelden meer zeggen dan woorden ontwikkelen we bij ROM3D eigen tools waarmee we de energietransitie met visualisaties en games inzichtelijk kunnen maken. We doen dit ook op maat voor onze opdrachtgevers. Graag denken we met u mee welke tools u op weg kunnen helpen.

Wij helpen verder

Project

EnergyGame raadsleden Ommen

Energie - GIS & Kaarten
Opdrachtgevers
  • Gemeente Ommen
  • I.s.m. beleidsmakers van de gemeente & Puzzling Panda

Aanleiding

Gemeente Ommen wil een bijdrage leveren aan de energietransitie. Ze is onderdeel van de RES West-Overijssel. Hier liggen diverse keuzes voor over de warmtetransitie, besparen en het ontwikkelen van zon- en windenergie.

Aanpak

ROM3D heeft een energiespel de zogenaamde ‘energy game’ ontwikkeld. Hiermee kunnen groepen samen verkenning hoe ze de transitie naar duurzame energie willen vormgeven. Het is een digitaal spel dat bestaat uit diverse elementen om zo inzicht te geven in de consequenties van energie keuzes. Hoeveel levert het op en wat is de ruimtelijke impact.

Dit spel is begin 2019 gespeeld met de gemeenteraad en topambtenaren van gemeente Ommen in een informele raadssessie. In het kader van het proces van de regionale energie strategie zijn nieuwe opties verkend en geconcretiseerd om de regio energieneutraal te maken. Deze opties zijn verwerkt in de ‘game’ en zijn spelenderwijs met raad en ambtenaren verkend en bediscussieerd. Zo kunnen samenhangend keuzes en ruimtelijke visie worden verbonden. Het spel maakt het verkennen en bediscussieren van dergelijke opties in een ‘veilige’ van een serious game omgeving mogelijk.