Reflectiestudies

Energie - Zon
Opdrachtgevers
Greanspread, SolarNRG, Engie, Pure Energie, Shell, Solarfields, Green Giraffe, e.a.

Aanleiding

Zonlicht dat gereflecteerd wordt via zonnepanelen kan schittering geven op bijvoorbeeld gebouwen of verkeer. Deze schittering kan leiden tot hinder, wat weer ongewenste of gevaarlijke situaties kan opleveren. Zeker in het verkeer is dit niet wenselijk. ROM3D doet onafhankelijk onderzoek naar mogelijke reflectiehinder veroorzaakt door zonnepanelen. In een reflectiestudie wordt de eventuele reflectie van zonlicht op verkeer, mensen, gebouwen en/of luchtvaart geanalyseerd en in beeld gebracht. ROM3D veel ervaring met het uitvoeren van reflectiestudies. Er zijn uiteenlopende studies uitgevoerd naar reflectie op wegverkeer, gebouwen, personen en landend vliegverkeer, afkomstig van zonneparken, zonnepanelen op daken en zonnewallen voor een diverse groep opdrachtgevers.

Aanpak

Voor reflectiestudies gebruikt ROM3D een specaarlijke reflectie kan worden waargenomen door een observatiepunt op een bepaalde liaal hiervoor ontwikkelde tool: ForgeSolar. Deze tool maakt gebruik van de Solar Glare Hazard Analysis Tool (SGHAT) van Sandia National Laboratories uit de VS. Het model wordt in de VS standaard en met een verplicht karakter ingezet voor de ontwikkeling van zonneparken of andere reflecterende elementen dichtbij vliegvelden. Rijkswaterstaat heeft het gebruik van de SGHAT geaccepteerd als methode om de mogelijkheid van reflectie op weggebruikers te onderzoeken. Ook TNO ziet de SGHAT als een valide methode om reflectiehinder te onderzoeken.

Bij het berekenen van de reflectie wordt uitgegaan van eigenschappen van de opstelling van de panelen, zoals oriëntatie, helling, materiaal en locatie. Aan de hand van deze eigenschappen en de stand van de zon wordt berekend of er geen, geen hinderlijke, hinderlijke of gevocatie.

Toelichting afbeeldingen: op het linker beeld (luchtfoto) zijn in geel gemarkeerd de plekken op het zonnepark waar de reflectie vandaan komt voor observatiepunt X op de weg. De grafiek toont tijdstip en duur dat de reflectie waar te nemen is op observatiepunt X op de weg.

Resultaat

ROM3D levert een reflectierapport op met daarin achtergrondinformatie, een analyse en de interpretatie van de resultaten verkregen uit de ForgeSolar tool. De focus hierbij ligt op de hinderlijke en gevaarlijke reflectie. De resultaten geven feitelijk weer wanneer sprake is van reflectie: hoeveel minuten per jaar en op welk tijdstip gedurende het jaar. Ook de mate van hinder wordt geanalyseerd en welk deel van het park het meest reflecteert vanuit een bepaald standpunt. Deze informatie kan worden gebruikt bij het maken van een (landschappelijk) inpassingsplan om eventuele reflectie te blokkeren en daarmee hinder te voorkomen. Bij de interpretatie wordt rekening gehouden met eventuele inpassingsplannen en reflectie blokkerende objecten zoals beplanting en/of bebouwing.