Dillen Bruil

Als geodata specialist legt Dillen verbindingen tussen (geo)data en de informatiebehoefte van de opdrachtgever. Door het verwerken van data op kaarten en in (3D-)visualisaties maakt hij data inzichtelijk en begrijpelijk te maken voor iedereen. Zijn optimisme en enthousiasme voor de materie maken dat hij altijd op zoek gaat naar mogelijkheden. Hij schuwt het outside the box-denken niet en automatiseert dataverwerking zoveel mogelijk. Zo levert Dillen zijn bijdrage aan het overzichtelijk en consistent maken van processen.