Zonnevelden moeten icoon Haarlemmermeer worden

De Haarlemmermeer is in Noord-Holland een belangrijk zoekgebied voor de opwek van zonne-energie. ROM3D en Van Paridon x de Groot onderzochten hoe landbouw en zonnevelden gecombineerd kunnen worden tot een duurzame, metropolitane en energie-opwekkende landbouw in een open landschap, als icoon van de Haarlemmermeer.

De realisatie van zonnevelden gebeurt nu op basis van inschrijving, waarbij landbouwgrond versnipperd wordt omgezet in zonnevelden. Dat frustreert de verduurzaming van de landbouwsector en zorgt voor klachten over het volbouwen van het open polderlandschap van de Haarlemmermeer. Daarom werd gekeken naar een integrale oplossing, waarbij de participatie van de landbouw in de ontwikkeling van zonnevelden juist een financiële impuls geeft voor de agrarische bedrijven én de Haarlemmermeer een aantrekkelijk en open landbouwlandschap blijft. De opgave is groot: tot 2030 wordt er in de Haarlemmermeer naar driehonderd hectare ruimte gezocht voor zonnevelden, tot 2050 is dat duizend hectare.

ROM3D en Van Paridon x de Groot ontwikkelden met specialisten en belanghebbenden een aantal modellen voor de opwek van zonne-energie die goed geschikt zijn om te combineren met landbouw. De akkerbouwer stapt dan over naar de duurzamere landbouw, waarbij de afname van de landbouwproductie wordt gecompenseerd door inkomsten uit zonne-energie. Zo kunnen zonnepanelen geplaatst worden in kruidenrijke akkerrandstroken in de strokenteelt van de akkerbouw, geven, of laten verrijdbare zonnepanelen ruimte voor landbouwproductie. Bij elk model werd gekeken welke combinatie met landbouw mogelijk is, wat de financiële gevolgen zijn en wat het betekent voor de agrarische bedrijfsvoering.

De modellen zijn in diverse werkbijeenkomsten besproken met boeren uit de Haarlemmermeer. De resultaten zijn in de zomer tentoongesteld in Galerie de Meerse in Hoofddorp en op Landgoed Kleine Vennep. Samen met Podium voor Architectuur wordt in vervolg op dit project een (buiten)tentoonstelling en debat georganiseerd om de politiek, meer boeren, bewoners én kinderen erbij te betrekken.