3Dimensionaal plannen met windmolens

 

ROM3D heeft een interactieve procesaanpak ontwikkeld voor het ontwerpen van windturbineparken voor zowel op land als op zee met behulp van 3D.

 

Win3D is een procesmatige aanpak om met behulp van moderne 3D technologie te komen tot gedragen windparken rekening houdend met de kwaliteiten van het landschap.

Het is een hulpmiddel speciaal ontwikkeld om initiatiefnemers, burgers en beleidsmakers, in een vroeg stadium, op een inzichtelijke manier te betrekken bij het plannen van windparken.

 

In de software kunnen wij, indien gewenst, gehele provincies in 3D visualiseren. Daarin kunnen vervolgens verschillende windparken interactief geplaatst worden. De parken zijn vanuit alle kanten te bekijken en te beoordelen. Op deze wijze ontstaat een realistisch beeld hoe het landschap en de leefomgeving er uit gaan zien bij de plaatsing van windturbines

Contact

Rik Olde Loohuis
+31(0)618583223
rik.oldeloohuis@rom3d.nl

Launch website