Midden-Delfland Energieneutraal

Energie -
Privé: Jochem Besten
06 13 59 83 07

Opdrachtgevers
  • Gemeente Midden-Delfland
  • I.s.m. gemeente, polderarchitect en klankbordgroep (15 bewoners en agrariërs)

Aanleiding

Midden-Delfland is een bijzonder gebied. Het wordt omgeven door stedelijk gebied van Rotterdam, Delft en Den Haag. Het wordt gezien als groene long van de Stadsregio Rotterdam. De opdracht van gemeente Midden-Delfland is om dit gebied open en aantrekkelijk te houden als open en biodivers landbouwgebied. De energietransitie vraagt om ruimte voor zonneparken en windturbines. De vraag is in hoeverre Midden-Delfland in haar eigen duurzame energie kan voorzien en wat dit betekent voor het landschap.

Aanpak

Met de klankbordgroep is in een paar maanden een aantal stappen doorlopen. Eerst is verkend wat het huidige energieverbruik is van het gebied. Hoeveel verbruiken agrariërs, burgers en andere bedrijven in het gebied nu en hoeveel over 10 jaar? Met elektrische auto’s, met zuiniger aparaten en met warmtepompen of kleine warmtenetjes? Daarna is gekeken welke bouwstenen er zijn om duurzame energie op te wekken, zoals zonnedaken, kleine zonneweides, kleine windturbines, mestvergisting, biomassa en warmtepompen. Aan de hand van individuele erven in het buitengebied is vervolgens concreet gemaakt wat dit betekent.

Resultaat

Conclusie is dat het buitengebied netto energieleverend kan worden door gebruik te maken van zon op de daken, biomassa in de vorm van mest, wind en door te besparen via warmtepompen en betere isolatie. Er zijn ook vragen gerezen, zoals of het netwerk het in de zomer aan kan als er op de daken veel zonnestroom wordt opgewekt. Het lijkt wenselijk om bijvoorbeeld met enkele kleine erfturbines aanvulling met windenergie te zoeken, zodat in het gebied ook in de winter stroom kan worden opgewekt. Van belang is dat groepen bewoners en boeren samenwerken aan de energievoorziening van de toekomst.