Thermische energie uit oppervlaktewater Waddeneilanden

Energie - Warmte
Opdrachtgevers
  • Provincie Fryslân
  • Friese Waddeneilanden
  • i.s.m. Inenergie

Aanleiding en opgave/vraag

Voor het Friese vasteland is in 2018 door ROM3D en Inenergie een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden voor thermische energie uit oppervlaktewater (TEO). Deze opdracht is hierop een vervolg, waarbij de vraag is: kunnen de Waddeneilanden –nagenoeg- zelfvoorzienend zijn met TEO uit zee of ander oppervlaktewater op de eilanden zelf? Welke mogelijke technieken zijn daarvoor beschikbaar? En kan dit in haalbare businesscases worden omgezet?

Visie/ Aanpak

Voor ieder eiland is een gedetailleerd overzicht op postcodeniveau gemaakt van de actuele en de toekomstige energievraag van alle bebouwing. Voor de aanbodkant zijn de bronnen in beeld gebracht zoals oppervlaktewater, zeewater en mogelijke andere warmtebronnen zoals TEA (riothermie) of koelvoorzieningen.

Resultaat

Er zijn vier casussen -één op ieder eiland- in nauwe samenwerking met stakeholders uitgewerkt als businessecase. Per casus hebben we geprobeerd iets extra’s te leren dat tot op zekere hoogte voor alle casussen inzicht geeft.

  • Op Vlieland hebben we de aanleg van een midden- en hogetemperatuurnet vergeleken.
  • Op Terschelling hebben we extra aandacht gegeven aan de gevolgen voor de huishoudens.
  • Op Ameland hebben we gekeken of het haalbaar is gebruik te maken van het binnendijkse zoete water in plaats van het zoute Waddenzeewater.
  • Op Schiermonnikoog zijn we nagegaan of het financieel haalbaar zou kunnen zijn om een minder dicht bebouwd gebied aan te sluiten op het warmtenet.

Iedere casus is globaal doorgerekend. Het eindresultaat is een overzicht van welke oplossingen waar op de eilanden toepasbaar zijn.