WATT NOU!! Energy Game

Energie -
Opdrachtgevers
  • Natuur en Milieu Utrecht
  • Gemeenten in provincie Utrecht
  • i.s.m. Natuur en Milieu Utrecht

Aanleiding en opgave/vraag

Inspraakavonden, meedenksessies, gebiedsworkshops…. Het blijkt vaak lastig om jongeren bij participatieve trajecten te betrekken. Met het oog op de energietransitie heeft Natuur en Milieu Utrecht (NMU) samen met Gemeente De Bilt aan ROM3D gevraagd om met jongeren de Energy Game te spelen. NMU heeft de jongeren geworven via de Swipocratie, een soort Tinder met duurzame doelen.

Visie/ Aanpak

Wij zijn van mening dat de complexiteit en veelzijdigheid van de energietransitie niet in √©√©n game te vatten is. ROM3D heeft daartoe de Energy Game Show ontwikkeld. In een interactieve, live sessie (in een zaal) worden de deelnemers door de (ruimtelijke) vraagstukken van de energietransitie geleid. Door de resultaten te verzamelen kan inzicht worden gekregen in het draagvlak onder de aanwezigen voor verschillende oplossingsrichtingen. Ook kan gericht gevraagd worden naar inzichten, idee√ęn en initiatieven die onder de deelnemers leven. Informatie die anders niet zo makkelijk op tafel komt. Voor de gemeente is dit waardevolle input voor haar beleidskeuzen.

Resultaat (en evt. vervolg)

Op een vrijdagavond is met een groep jongeren de Energy Game gespeeld. ROM3D had al ervaring met de Game bij ambtenaren en raadsleden, die meestal erg voorzichtig waren met het nemen van schijnbaar ingrijpende maatregelen. De jongeren blijken een stuk minder moeite te hebben met het plaatsen van zonneparken en windmolens. Zij zien de noodzaak van maatregelen die voor hun duurzame toekomst van belang zijn en blijken veel mogelijkheden te zien. Het filmpje geeft een impressie van de dynamiek van een avond serious gaming.

Na dit project in De Bilt hebben ROM3D en NMU in  2019 in nog twaalf gemeenten in de provincie Utrecht de Energy Game gespeeld.