3D-Visualisatie erfmolens

Voor de provincie Drenthe heeft ROM3D met Win3D visualisaties gemaakt van verschillende soorten erfmolens. Dat zijn windmolens die passen bij boerenerven. De visualisaties maakten deel uit van een ruimtelijke verkenning van de impact van erfmolens met een ashoogte van 25 meter.

Erfmolens tot 15 meter hoog zijn ongeveer net zo hoog als een boom en vallen daarom vaak weg in het landschap. Nieuwe typen erfmolens van 25 meter steken echter hoog boven de bomen uit en zijn daarmee opvallende nieuwe elementen in het landschap. Voor initiatiefnemers zijn ze echter interessant, omdat ze meer elektriciteit opleveren, ook al zijn ze duurder in installatie. Er is dus een groeiende groep geĆÆnteresseerden voor het plaatsen van erfmolens van 25 meter. Maar daarvoor is vaak nog geen provinciaal of gemeentelijk beleid.

3D-video’s gemaakt met Win3D

Erfmolens van 15 meter ashoogte

Erfmolens van 25 meter ashoogte

Erfmolens van 25 meter ashoogte met diverse modellen

Af

3D-Afbeeldingen van erfmolens gemaakt met Win3D

EĆ©n erfmolen onder verschillende weersomstandigheden

Erfmolens op verschillende plekken op het erf

Erfmolens op het erf, verschillende types