Betula Beheer

Betula beheer is hét groene digitale beheersysteem voor een planmatig en efficiënt beheer van bos, natuur en landschap. Bos- en natuurpercelen, landschapselementen, paden en waterlopen zijn op digitale kaarten weergegeven met daaraan gekoppeld de informatie van dat perceel of element.

Het beheersysteem is in eerste instantie ontwikkeld voor landgoederen, als digitaal hulpmiddel voor al het “groene” beheer in het landelijk gebied. Het beheersysteem wordt via internet benaderd. Dit kan op de laptop thuis, maar ook in het veld met tablet of mobiel. Alle personen die betrokken zijn bij het beheer, maken gebruik van dezelfde informatie. Via meerdere selectiefilters kan er gemakkelijk een werkplanning worden gemaakt van het beheer en ook de verantwoording worden afgegeven voor de certificering en subsidieverantwoording. Ook kan op kaart inzicht verkregen worden van afgesloten overeenkomsten voor bijvoorbeeld verpachtte percelen en verhuurde gebouwen.

Bekijk de demo van Betula Beheer